Przedawnienie zaległości wobec ZUS

Pytanie:

"Po jakim czasie przedawniają się zaległości podatnika wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Jak liczony jest bieg przedawnienia? Czy kiedy egzekucja jest zawieszona, można liczyć okres przedawnienia? "

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie zaległości wobec ZUS

Zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej, zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem lat 5 licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ponadto bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne. Z kolei należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia wszczęcia do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego oraz postępowania przed sądem. Zatem podczas zawieszenia postępowania egzekucyjnego nie biegnie termin przedawnienia należności z tytułu nie opłaconych składek na ubezpieczenie ani z tytułu niezapłaconych podatków. Biegnie od dopiero dalej po zakończeniu postępowania egzekucyjnego.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika