Przedmiot skarg i wniosków, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

Pytanie:

Co może być przedmiotem skarg i wniosków, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Natomiast przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 k.p.a., są w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: