Przejęcie spółki a skład zarządu

Pytanie:

"Spółka "matka" ma zamiar przejąć spółkę "córkę", w której posiada 100% udziałów. Kapitał zakładowy spółki "córki" jest wyższy od kapitału zakładowego spółki "matki". W Spółce "matce" partycypują udziałowcy z różną ilością udziałów. Co się stanie z 100% udziałem spółki "matki" w wyniku przejęcia spółki "córki"? Czy z dniem przejęcia wygasają mandaty członków zarządu i rady nadzorczej spółki "córki"? Czy przejęcie spółki "córki" spełnia wymogi przejęcia pracowników na podstawie art 23 [1] kodeksu pracy?"

Odpowiedź prawnika: Przejęcie spółki a skład zarządu

Skoro mowa o zarządzie zakładamy, że chodzi o spółki kapitałowe (zarówno spółkę matkę jak i spółkę córkę).

Zgodnie z kodeksem pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Przejęcie zakładu pracy może nastąpić poprzez instytucję opisaną w kodeksie spółek handlowych jaką jest przejęcie spółki. Spółka w rozumieniu prawa pracy jest pracodawcą. Pracodawca prowadzi zakład pracy, w którym zatrudnia pracowników. Nawet jeśli doszło do przejęcia spółki poprzez jej likwidację, to likwidacja pracodawcy nie jest likwidacją zakładu pracy i w efekcie również w takim przypadku mamy do czynienia z przejęciem zakładu pracy.

Spółka zaś przejmująca odpowiada za np. nawiązane stosunki pracy z członkami zarządu (i może je wypowiedzieć), jak również za zawarte inne umowy cywilnoprawne. Z dniem przejęcia i wykreślenia spółki z KRS mandat członków zarządu wygasa, albowiem brak podmiotu względem, którego mógłby być ten mandat wykonywany.

Zgodnie z art. 514 ksh, spółka przejmująca nie może objąć udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce przejmowanej, oraz za własne udziały lub akcje spółki przejmowanej. Spółka przejmująca, zgodnie z art. 200 § 1 i 2 oraz art. 366, nabywając własne udziały ( wraz z całą masą majątkową spółki przejętej) jest zobowiązana udziały te lub akcje zbyć lub umorzyć.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika