Przekształcenie spółki a umowy o pracę

Pytanie:

"Nasza spółka przekształca się ze spółki jawnej w spółkę z o.o. Przekształcenie jest tylko zabiegiem formalnym - charakter i zakres działalności firmy a także stanowiska pracy pozostają bez zmian. Obecnie mamy zatrudnionych 25 osób, które naszym zdaniem powinny przejść w sposób automatyczny, przy zachowaniu obecnej struktury zatrudnienia, ze spółki przekształcanej do przekształconej. Czy umowy zawarte z pracownikami przez spółkę jawną przekształcają się automatycznie czy też trzeba je wypowiedzieć i rozliczyć (PIT-y, wypłata ekwiwalentu za urlop i świadectwa pracy) a następnie zawrzeć nowe umowy już jako spółka z o.o.?"

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie spółki a umowy o pracę

Kodeks spółek handlowych w artykule 553 § 1 stwierdza, iż spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Oznacza to, że ogół stosunków prawnych, dotychczas łączących spółkę z innymi podmiotami, w wyniku przekształcenia nie ulega zmianie.

Kodeks pracy w art. 231 § 1 podaje, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. W tym jednak przypadku nie ma nawet mowy o zmianie pracodawcy, gdyż podmioty te są tożsame, zmianie w tym przypadku ulega jedynie ich forma prawna (wciąż jest to ten sam pracodawca). Stosunki pracy, jak i stosunki cywilnoprawne, zawiązane przez spółkę (w poprzedniej formie prawnej) z pracownikami nie ulegają więc zmianie czy rozwiązaniu przy okazji przekształcenia spółki; trwają one nadal na takich samych zasadach i na podstawie tych samych umów.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika