Przeniesienie na inny podmiot praw z decyzji o pozwoleniu na budowę

Pytanie:

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by było możliwe przeniesienie na inny podmiot praw z decyzji o pozwoleniu na budowę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W tym zakresie konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych warunków. Po pierwsze ustalenie, że decyzja o pozwoleniu na budowę niewygasła a po drugie współpraca ze strony aktualnego inwestora. W kwestii wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę należy wskazać, że decyzja taka wygasa, na podstawie art. 37 ust. 1 p.b. jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Prawa budowlanego organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2. Zatem warunkiem przeniesienia pozwolenia na budowę jest złożenie wniosku o przeniesienie tej decyzji, uzyskanie zgody inwestora, akceptacja wszystkich warunków zawartych w wydanym wcześniej pozwoleniu na budowę oraz złożenie oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Należy zaznaczyć, że przy spełnieniu ww. warunków organ nie może odmówić przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • Pakiet wolnościowy w prawie budowlanym

  Zmiany w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. Znikną absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę (...)

 • Więcej wolności w prawie budowlanym?

  Proobywatelskie, deregulacyjne, wolnościowe – takie są zmiany w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Znikną absurdy, takie jak konieczność uzyskania (...)

 • Kiedy jest dopuszczalne odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

  Wedle art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Zgodnie (...)

NA SKÓTY