Prześladowanie przez byłego chłopaka

Pytanie:

Mam problem z chłopakiem który mnie prześladuje. Dzwoni kilkadziesiąt razy dziennie, nachodzi mnie w domu, w pracy jeździ za mną, śledzi mnie, próbuje zabrać mi telefon, raz nawet przymusił mnie do jazdy z nim samochodem i straszył ze uderzy w drzewo, dzwoni do moich rodziców, straszy wstawieniem moich zdjęć do internetu. Nie chce rozgłosu ponieważ mieszkam w malej miejscowości, nie wiem co robić. Proszę o poradę. Gdzie zwrócić się o pomoc w sytuacji dręczenia psychicznego, jakie są procedury, jak udowodnić ze jest się ofiara tej przemocy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Po dokonaniu analizy sytuacji, w której się Pani znajduje, należy stwierdzić, że padła Pani ofiarą stalkingu. Pojęcie to zostało zdefiniowane względnie niedawno. Zodnie z Kodeksem karnym:

Art.  190a. [Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości]

§  1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§  2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§  3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§  4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Wskazujemy, że złośliwe nękanie drugiej osoby jest czynem określonym w art. 107 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1,5 tyś. złotych albo karze nagany. Takie uporczywe nękanie musi jednak spełniać dwa znamiona- umyślność i złośliwość. 

Możliwe jest również zagrożenie chłopakowi, że zostanie on oskarżony o naruszenie miru domowego. Wskazać także trzeba, że sytuacja, o której Pani pisze podpadać może nawet pod napaść ( w sytuacji, gdy została Pani siłą zmuszona do zajęcia miejsca w samochodzie) oraz czyn narażenia na zagrożenie życia lub zdrowia.

W przypadku natomiast, gdy chłopak ten będzie groził Pani czy to pobiciem, czy to popełnieniem innego przestępstwa, można mówić o groźbie karalnej.

Ponadto, można mówić także o odpowiedzialności z art. 191 par. 1 kodeksu karnego, który stanowi: kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Niezależnie od tego, w sytuacji, gdy działania tego mężczyzny dotykają także Pani dóbr osobistych- wolności, prywatności, intymności, można dochodzić swoich uprawnień przyznanych przez art. 24 kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 1 osoba, której dobro osobiste jest zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest o­no bezprawne; jeśli zaś dokonano już naruszenia może także żądać, by osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności można żądać by osoba naruszająca, złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Jeżeli natomiast wskutek naruszeń dóbr osobistych ofierze została wyrządzona szkoda majątkowa to poszkodowany może na mocy § 2 art. 24 k.c. dochodzić jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Na chwilę obecną sugerujemy więc kontakt z policją, powiadomienie funkcjonariuszy o zaistniałej sytuacji, zbieranie dowodów świadczących o niewłaściwym zachowaniu mężczyzny. Warto również rozważyć zmianę numerów telefonów. Działania te nie wymagają większych nakładów, nie wiążą się z nagłośnieniem sytuacji, a mogą zapobiec tragedii, do której może doprowadzić niezrównoważony psychicznie człowiek. Możliwe jest również zwrócenie się do operatora sieci o zablokowanie możliwości przesyłania smsów z konkretnego numeru. Warto również korzystać z ustawień prywatności oferowanych przez portale społecznościowe i blokowanie własnego profilu przed oglądaniem go przez osoby obce.  

Polecamy również zapoznanie się z naszymi informacjami prawnymi:

Głuche telefony

Obrona dobrego imienia przed pomówieniami

Złośliwe nękanie innej osoby

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (12)

Seeriton William

19.5.2020 16:34:5

Re: Prześladowanie przez byłego chłopaka

Chcę skorzystać z tej okazji, aby opowiedzieć o tym wielkim rzucającym zaklęcia, który wiele zrobił, pomógł wielu ludziom i bardzo mi pomógł w przywróceniu mojej pracy, która była na skraju utraty. pomógł także zwrócić moją żonę, kiedy moja żona mnie opuściła. możesz skontaktować się z nim, podając następujące dane WhatsApp @ +2348165965904 lub e-mail chubygreat @ chubygreat@gmail.com. On zawsze służy pomocą.

Muna Skrilovski

1.5.2020 4:53:20

Re: Prześladowanie przez byłego chłopaka

chubygreat jest bardzo dobrym rzucającym zaklęcia, który może przywrócić ukochaną osobę w ciągu zaledwie dwóch dni za pomocą swojej magii. skontaktowałem się z chubygreat, kiedy mój mąż zostawił mnie dla innej kobiety. chubygreat powiedział mi dokładnie to, co chciałem usłyszeć, i powiedział mi, co muszę zrobić, i powiedział po ich wykonaniu, mój mąż powróci za dwa dni. po tym, jak wszystko zostało zrobione zgodnie z jego planem, powiedział mi, żebym poczekał tylko przez dwa dni, a tego drugiego dnia mój mąż zaczął dzwonić na mój telefon i błagać jodłowo o wybaczenie, że nie wie, co robi. możesz skontaktować się z chubygreat teraz, jeśli chcesz, aby twój mąż lub żona wrócili do ciebie. to są jego szczegóły chubygreat@gmail.com lub whatsapp +2348165965904.

Josip Marija

20.4.2020 4:6:41

Re: Prześladowanie przez byłego chłopaka

chcę podziękować chubygreat za to, co dla mnie zrobił. Oddał mi moje szczęście. Pani chubygreat@gmail.com przedstawiła mnie pani, której pomógł z owocem macicy. skontaktowała się z chubygreat i powiedziała mu o jego problemie i za pomocą zaklęcia chubygreat wymyśliła i teraz odchodzi szczęśliwie z mężem i dwójką dzieci, które ma teraz. podał mi szczegółowe informacje na temat tego, że powinienem się z nim skontaktować, że na pewno mi pomoże, jeśli się z nim skontaktuję. więc skontaktowałem się z nim z jego danymi Whatsapp 2348165965904, powiedział mi, co muszę zrobić, i zapewnił, że użyje dla mnie zaklęcia, aby mój mąż powrócił i pokochał mnie ponownie. po tym, jak zrobiłem wszystko, o co prosił, rzucił zaklęcie i powiedział, że w ciągu 48 godzin mój mąż wróci, myślałem, że to żart, zaśmiałem się i postanowiłem poczekać ,, O dziwo, jego słowa były prawdziwe. możesz skontaktować się z jego następującymi adresami e-mail; chubygreat@gmail.com lub Whatsapp 2348165965904. skontaktuj się z nim teraz, a twój problem się skończy, ponieważ on jest rozwiązaniem.

Josip Marija

20.4.2020 4:5:23

Re: Prześladowanie przez byłego chłopaka

chcę podziękować chubygreat za to, co dla mnie zrobił. Oddał mi moje szczęście. Pani chubygreat@gmail.com przedstawiła mnie pani, której pomógł z owocem macicy. skontaktowała się z chubygreat i powiedziała mu o jego problemie i za pomocą zaklęcia chubygreat wymyśliła i teraz odchodzi szczęśliwie z mężem i dwójką dzieci, które ma teraz. podał mi szczegółowe informacje na temat tego, że powinienem się z nim skontaktować, że na pewno mi pomoże, jeśli się z nim skontaktuję. więc skontaktowałem się z nim z jego danymi Whatsapp 2348165965904, powiedział mi, co muszę zrobić, i zapewnił, że użyje dla mnie zaklęcia, aby mój mąż powrócił i pokochał mnie ponownie. po tym, jak zrobiłem wszystko, o co prosił, rzucił zaklęcie i powiedział, że w ciągu 48 godzin mój mąż wróci, myślałem, że to żart, zaśmiałem się i postanowiłem poczekać ,, O dziwo, jego słowa były prawdziwe. możesz skontaktować się z jego następującymi adresami e-mail; chubygreat@gmail.com lub Whatsapp 2348165965904. skontaktuj się z nim teraz, a twój problem się skończy, ponieważ on jest rozwiązaniem.

MARRIETTA PATRA

24.3.2020 22:46:11

Re: Prześladowanie przez byłego chłopaka

Chcę ci podziękować za pomoc. Moja żona opuściła mnie kilka miesięcy temu i potrzebowałem jej w życiu, ponieważ bardzo ją kocham. Skontaktowałem się z chubygreat, kiedy poczytałem o nim w Google, jak on zwraca te miłosne. Zapewnił mnie i powiedział, że będzie potrzebował rzeczy, które zapewniłem, i w ciągu dwóch dni po rzuceniu zaklęcia moja żona wróciła do mnie. Dziękuję chubygreat. Możesz skontaktować się z nim, podając następujące dane. Chubygreat@gmail.com lub Whatsapp 2348165965904

MARRIETTA PATRA

24.3.2020 22:44:56

Re: Prześladowanie przez byłego chłopaka

Chcę ci podziękować za pomoc. Moja żona opuściła mnie kilka miesięcy temu i potrzebowałem jej w życiu, ponieważ bardzo ją kocham. Skontaktowałem się z chubygreat, kiedy poczytałem o nim w Google, jak on zwraca te miłosne. Zapewnił mnie i powiedział, że będzie potrzebował rzeczy, które zapewniłem, i w ciągu dwóch dni po rzuceniu zaklęcia moja żona wróciła do mnie. Dziękuję chubygreat. Możesz skontaktować się z nim, podając następujące dane. Chubygreat@gmail.com lub Whatsapp 2348165965904

renee

18.3.2020 4:39:20

Re: Prześladowanie przez byłego chłopaka

Oto moje świadectwo o dobrej pracy człowieka, który mi pomógł. Nazywam się RENEE YOUNG TODD. i mieszkam w Londynie w Wielkiej Brytanii. Moje życie powróciło !!! Po 8 latach małżeństwa mój mąż zostawił mnie z trójką dzieci. Czułem, że moje życie się kończy i rozpada. Dzięki rzucającemu czary o imieniu Papa Justus, którego poznałem online. Pewnego wiernego dnia, gdy przeglądałem internet, szukałem dobrego rzucającego zaklęcia, który mógłby rozwiązać moje problemy. Natknąłem się na szereg świadectw o tym konkretnym rzucającym zaklęcia. Niektórzy zeznawali, że przywrócił ich kochanka Ex, inni zeznawali, że przywraca macicę, niektórzy zeznawali, że może rzucić zaklęcie, aby zatrzymać rozwód i tak dalej. Było jedno szczególne świadectwo, które widziałem, dotyczyło kobiety o imieniu Grace, która zeznała Papa Justus sprowadził swojego byłego kochanka w niecałe 72 godziny, a pod koniec zeznania podała adres e-mail papy Justusa. Po przeczytaniu ich wszystkich postanowiłem wypróbować tatę. Skontaktowałem się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej i wyjaśniłem mu swoje problemy. W ciągu zaledwie 3 dni mój mąż wrócił do mnie. Rozwiązaliśmy nasze problemy i jesteśmy jeszcze bardziej szczęśliwi niż wcześniej. papa Justus jest naprawdę utalentowanym i utalentowanym człowiekiem i nie przestanę go publikować, ponieważ jest cudownym człowiekiem? Jeśli masz problem i szukasz prawdziwego rzucającego zaklęcia, który by go rozwiązał. Wypróbuj dzisiaj wielkiego tatę Justusa, może być odpowiedzią na twoje problemy. Oto jego kontakt: drabeljustustemple@gmail.com Dziękuję świetny Justus. Skontaktuj się z nim, aby uzyskać następujące informacje: (1) Jeśli chcesz odzyskać swojego byłego. (2) jeśli zawsze masz złe sny. (3) Chcesz awansować w swoim biurze. (4) Chcesz, aby kobiety / mężczyźni biegali za tobą. (5) Jeśli chcesz dziecko. (6) [Chcesz być bogaty. (7) Chcesz związać męża / żonę, aby była twoja na zawsze. (8) Jeśli potrzebujesz pomocy finansowej. (9) Opieka ziołowa 10) Pomóż wyprowadzić ludzi z więzienia (11) Zaklęcia małżeńskie (12) Czary Cudu (13) Czary piękna (14) CHOROBA PROROCTWA (15) Czary przyciągania (16) Czary Złego Oka (17) Zaklęcie Całujące (18) Usuń zaklęcia choroby (19) WYBORY WYGRANE (20) SUKCES W CZARACH EGZAMINÓW (21) Urok, aby zdobyć kogoś, kto cię kocha. (22) Zaklęcie biznesowe. (23) Znajdź swoją dawno utraconą rodzinę. Skontaktuj się z nim już dziś: E-mail: drabeljustustemple@gmail.com jaka aplikacja: +2347033354868. strona internetowa: https://www.dejustushealinghome.com

Ellen Plotkowiak

16.2.2020 12:23:9

Re: Prześladowanie przez byłego chłopaka

co za niesamowity dar od Boga. Jestem zaskoczony mocą, jaką posiada rzucający zaklęcia. chubygreat to bardzo dobry i zaufany Mag, który dokonał cudów i zmienił życie. pomógł wielu w ich związku żyć i inne problemy zdrowotne, a nawet problemy społeczne, nazywam go lekarzem wszystkich. spotkałem go, gdy desperacko chciałem zwrócić męża, który zostawił mi parę miesięcy temu. udałem się w kilka miejsc w poszukiwaniu pomocy bezskutecznie, dopóki nie przeszedłem przez Google i spotkałem jego zeznania, w jaki sposób pomógł komuś zdobyć pewną sumę pieniędzy, która była jego własnością przez jego poprzednią firmę. chociaż ten problem nie jest związany z moim, ale bazuję na tym, że robi cuda, postanowiłem się z nim skontaktować, ponieważ jego adres e-mail i numer WhatsApp zostały wyraźnie napisane. skontaktowałem się z nim i powiedziałem mu o moim problemie, a on obiecał mi pomóc. a kiedy zrobiłem wszystko, co powiedział, że powinienem zrobić i zapewnić, powiedział mi, że za dwa dni mój mąż wróci, ale wątpiłem, czy tak będzie. ale ku memu największemu zdziwieniu nadszedł dwa dni i w południe o 13, kiedy ktoś zapukał do moich drzwi i zobaczył, że to Maxwell, mój mąż. możesz skontaktować się z tym wspaniałym człowiekiem za pomocą następującego ..... WhatsApp 2348165965904, możesz również wysłać e-mail na adres chubygreat@gmail.com.

Ellen Plotkowiak

16.2.2020 12:22:23

Re: Prześladowanie przez byłego chłopaka

co za niesamowity dar od Boga. Jestem zaskoczony mocą, jaką posiada rzucający zaklęcia. chubygreat to bardzo dobry i zaufany Mag, który dokonał cudów i zmienił życie. pomógł wielu w ich związku żyć i inne problemy zdrowotne, a nawet problemy społeczne, nazywam go lekarzem wszystkich. spotkałem go, gdy desperacko chciałem zwrócić męża, który zostawił mi parę miesięcy temu. udałem się w kilka miejsc w poszukiwaniu pomocy bezskutecznie, dopóki nie przeszedłem przez Google i spotkałem jego zeznania, w jaki sposób pomógł komuś zdobyć pewną sumę pieniędzy, która była jego własnością przez jego poprzednią firmę. chociaż ten problem nie jest związany z moim, ale bazuję na tym, że robi cuda, postanowiłem się z nim skontaktować, ponieważ jego adres e-mail i numer WhatsApp zostały wyraźnie napisane. skontaktowałem się z nim i powiedziałem mu o moim problemie, a on obiecał mi pomóc. a kiedy zrobiłem wszystko, co powiedział, że powinienem zrobić i zapewnić, powiedział mi, że za dwa dni mój mąż wróci, ale wątpiłem, czy tak będzie. ale ku memu największemu zdziwieniu nadszedł dwa dni i w południe o 13, kiedy ktoś zapukał do moich drzwi i zobaczył, że to Maxwell, mój mąż. możesz skontaktować się z tym wspaniałym człowiekiem za pomocą następującego ..... WhatsApp 2348165965904, możesz również wysłać e-mail na adres chubygreat@gmail.com.

Krzysiek

26.5.2011 18:11:32

Nękanie byłej mojej kobiety

przepraszam za kwote była moja naliczyła sobie ponad 10tys boje się jej prosze o pomoc powiedziała mi że poda mnie do sądu co mam robic tylko ze pracowałem tez i pieniądze wszystkie jej ,te żeczy które mi podarowała nie nakłaniałem jej do tego serdecznie proszę o porade

krzysiek

26.5.2011 17:42:57

Była dziewczyna nęka mnie o zwrot pieniedzy za to ze kupiła mi zeczy

Była kobieta drenczy mnie o zwrot pieniedzy za zeczy które mi dobrowolnie kupiła ,mieszkalismy razem i naliczyła sobie nawet za mieszkanie z nia i wyżywienie straszy mnie ze mnie zniszczy i zagnembi psychicznie za to ze odeszłem od niej boje sie tego co mozna poradzic na ta sprawe prosze o pomoc ,bylismy przez 6 miesiecy razem potem zaczełem sie bać jej za wszystko co policzyła sobie wyszło jej ponad 100tys nie wiem co mam robic .

jak zwykle ja

28.3.2010 1:27:58

Re: Prześladowanie przez byłego chłopaka

prawie identyczna sytuacja w UK w Peterborough, polak za polka i wcale nie musiala udowadniac ze chlopak robi to zlosliwie, ja bylem swiadkiem na policji. Tylko chodzil i jezdzila za nia gdy udawala sie do pracy i z powrotem. Dostal najpierw zakaz zblizania sie do niej na blizej niz 100 yardow, jak ja spotkal na ulicy mial obowiazek przejsc na druga strone, jezeli tego nie zrobil dzwonila na policje i gosciu byl zabierany do przesluchania i przytrzymania. A ze zlamal ten zakaz pare razy dostal do odsiadki pol roku, siedzial 3 mce i teraz juz wie czego mu nie wolno i nikt nie musi go leczyc. Ale angielska policja i sad sa o wiele skuteczniejsci, bo dzialaja od razu i sad rozpatruju sprawe w ciagu tygodnia, nie jak u nas swiete sadowe krowki rozpatruja kiedy im sie chce a policja lekcewazy zgloszenie.Ofiara czuje sie bezradna a winowajca bez karny.Dobre prawo to skuteczne prawo bo inaczej deprawuje spoleczenstwo. Pozdrawiam Z

Pokaż wszystkie komentarze (12)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY