e-prawnik.pl Porady prawne

Przymusowe umieszczenie w domu opieki społecznej

Pytanie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chce umieścić moją matkę w domu opieki. Czy może to przymusowo zrobić bez jej zgody?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przymusowe umieszczenie w domu opieki społecznej

15.12.2011

W kwestii umieszczenia Pana mamy w domu pomocy społecznej należy powołać się na przepisy o pomocy społecznej. Art. 54 ust. 1 u.p.s. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Z dalszych ust. art. 54 wynika, iż do umieszczenia w domu pomocy społecznej konieczne jest wyrażenie zgody przez osobę, która ma zostać w takim ośrodku umieszczona lub jej przedstawiciela ustawowego. Dyspozytywność umieszczenia w domu pomocy społecznej oznacza, że do wydania decyzji kierującej osobę do takiego zakładu administracyjnego nieodzowna jest zgoda kandydata na mieszkańca domu, a jeżeli kandydat ma przedstawiciela ustawowego - zgoda tego przedstawiciela (art. 54 ust. 2 in fine).

Dopiero w przypadku gdyby Pana matka bezwzględnie wymagała pomocy albo w sytuacji gdy Pan nie wyrazi na zgody na umieszczenie mamy w takim domu lub już po umieszczeniu swoja zgodę Pan wycofa ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu rodzinnego, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora - art. 54 ust. 4 u.p.s.. Zatem tylko w przypadku zaistnienia ww. przesłanek, poprzez odpowiednie zarządzenie sądu, będzie możliwe umieszczenie Pana mamy w domu opieki społecznej. Przesłankami tymi są: Pana mama bezwzględnie wymaga pomocy lub Pan odmawia zgody na umieszczenie mamy w domu opieki społecznej a zachodzą przesłanki wskazane wyżej w art. 54 ust. 1. W tych przypadkach sprawę rozstrzyga sąd.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ