Publikacja zdjęcia domu bez zezwolenia

Pytanie:

"Znajoma zakupiła bardzo znany, ogólnopolski miesięcznik budowlany i zadzwoniła do mnie z gratulacjami, gdyż na tytułowej okładce rozpoznała mój prywatny dom. Ogromne było moje zdziwienie bo zdjęcie zostało wykonane i opublikowane bez mojej wiedzy i zgody. Mój dom był wykonany według indywidualnego projektu, jest wiele charakterystycznych elementów i nie można mówić o pomyłce. Zdjęcie zajmuje połowę okładki, pozostała część to reklamy. Czy mogę wystąpić do wydawnictwa z jakimiś roszczeniami, uważam, że jest to naruszenie mojej prywatności, a także wykorzystanie mojej własności w celu uzyskania korzyści finansowych, zdjęcie wykorzystano do celów komercyjnych, żeby zachęcić potencjalnych klientów do zakupu miesięcznika."

Odpowiedź prawnika: Publikacja zdjęcia domu bez zezwolenia

Robienie zdjęć posesji bez zgody właściciela

Na wstępie wskazać należy, iż z reguły nie istnieją na gruncie prawa polskiego ograniczenia w dopuszczalności fotografowania budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych (nie wnikając w przepisy szczególne, dotyczące np. obiektów wojskowych). Przepisy prawa autorskiego przewidują ochronę dzieł architektonicznych, jednak ochrona ta ogranicza się np. do budowania według cudzego projektu lub przypisywania sobie autorstwa takiego projektu. Prawo autorskie reguluje również kwestię ochrony wizerunku. Jednak przepis ten nie znajduje swojego zastosowania w stosunku „wizerunku" budynków. Zatem z punktu widzenia prawa autorskiego, przedstawione czyny nie będą miały znaczenia.

Czy fotografowanie domu może być naruszeniem dóbr osobistych?

Zastanowić się zatem należy, czy fotografowanie czyjegoś domu nie stanowić będzie naruszenia dóbr osobistych właściciela tego domu, np. jako naruszenie prawa do prywatności. Zagadnienie to nie zostało póki co rozstrzygnięte i zdaje się być bardzo trudne do dowodzenia. Niestety nie jesteśmy w stanie przesądzić tej kwestii. Poniżej jednak nakreślimy odpowiednie przepisy.

Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka są prawnie chronione.

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. ( katalog dóbr osobistych jest otwarty)

Przyjmując, iż działania takie stanowi naruszenie dóbr osobistych (choć podkreślamy, iż interpretacja taka jest sporna i ciężka w udowodnieniu), mogłaby Pani skontaktować się z redakcją miesięcznika i powiadomić ich o zaistniałej sytuacji. W takim wypadku, mogłaby Pani zakazać publikowania zdjęć Pani domu w przyszłości, ponadto mogłaby Pani domagać się złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (np. opublikowania w tym miesięczniku przeprosin i informacji o opublikowaniu zdjęcia domu bez Pani zgody). Możliwe byłoby również żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za to działanie lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Ponadto, jeśli w wyniku tej publikacji została wyrządzona Pani szkoda majątkowa, mogłaby Pani żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Jeśli redakcja odmówi, wówczas sprawę skierować można do sądu.

Za taką publikację odpowiedzialność ponosiliby: autor, redaktor lub inna osoba, która spowodowała opublikowanie tego zdjęcia. Ponadto odpowiedzialność ponosi wydawca tego miesięcznika. Jeśli chodzi o odpowiedzialność majątkową tych osób, to jest ona solidarna. Co wynika z art. 38 prawa prasowego.

Art. 38.1. Odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materiału; nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy. W zakresie odpowiedzialności majątkowej odpowiedzialność tych osób jest solidarna.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika