Reguła: jeden właściciel-jeden głos we wspólnocie

Pytanie:

Na podstawie art. 23 pkt 2 Ustawy o własności lokali wspólnota mieszkaniowa podejmuje na rocznym zebraniu uchwałę o następującej treści: " Wszystkie uchwały na zebraniu będą głosowane według zasady - "jeden właściciel = jeden głos". Punkt 2 tego przepisu mówi, że ten tryb głosowania można przyjąć uchwałą w "określonej sprawie". Czy można uznać, iż głosowanie wszystkich uchwał na zebraniu jest "określoną sprawą"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Cytowany w pytaniu art. 23 Ustawy o własności lokali stanowi, że uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.

Regułą dotyczącą głosowania nad uchwałami wspólnoty jest zatem większość głosów właścicieli lokali liczona w stosunku do wielkości ich udziałów. Uchwała lub umowa może jednak przewidywać odstępstwo od wspomnianej reguły i wprowadzenie zasady: jeden właściciel - jeden głos dla określonej sprawy.

Wydaje się, że sytuacja opisana w pytaniu spełnia wymogi określone powołanym wyżej przepisem. Treść uchwały wprowadzającej zasadę: jeden właściciel - jeden głos wskazuje wyraźnie, że wedle tej zasady będą głosowane jedynie konkretne uchwały zawisłe na tym zebraniu. Wypada uznać, że decyzja właścicieli zapadła w formie uchwały o takiej treści jest zgodna z art. 23 ust. 2 Ustawy o własności lokali.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zgodnie z naczelną zasadą obowiązującą w stosunkach pomiędzy wspólnikami spółki z o.o., jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe (...)

 • Do końca stycznia czas na złożenie ZUS IWA

  31 stycznia 2020 r. upływa termin składania Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA za rok 2019. 

 • Skutek prawny wyburzenia lokalu

  Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego lokalu, natomiast udziały w nieruchomości wspólnej, związane dotychczas z własnością (...)

 • Głos Przedsiębiorcy

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii stawia na dialog z przedsiębiorcami i uważnie wsłuchuje się w ich potrzeby. Jednym ze sposobów na stały kontakt z nimi jest aplikacja Głos Przedsiębiorcy. (...)

 • 100-latki są wśród nas

  W Polsce obserwujemy zjawisko starzenia się społeczeństwa. Rośnie udział populacji w wieku poprodukcyjnym, a maleje udział populacji w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym.

NA SKÓTY