e-prawnik.pl Porady prawne

Reguła: jeden właściciel-jeden głos we wspólnocie

Pytanie:

Na podstawie art. 23 pkt 2 Ustawy o własności lokali wspólnota mieszkaniowa podejmuje na rocznym zebraniu uchwałę o następującej treści: " Wszystkie uchwały na zebraniu będą głosowane według zasady - "jeden właściciel = jeden głos". Punkt 2 tego przepisu mówi, że ten tryb głosowania można przyjąć uchwałą w "określonej sprawie". Czy można uznać, iż głosowanie wszystkich uchwał na zebraniu jest "określoną sprawą"?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Reguła: jeden właściciel-jeden głos we wspólnocie

14.3.2012

Cytowany w pytaniu art. 23 Ustawy o własności lokali stanowi, że uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.

Regułą dotyczącą głosowania nad uchwałami wspólnoty jest zatem większość głosów właścicieli lokali liczona w stosunku do wielkości ich udziałów. Uchwała lub umowa może jednak przewidywać odstępstwo od wspomnianej reguły i wprowadzenie zasady: jeden właściciel - jeden głos dla określonej sprawy.

Wydaje się, że sytuacja opisana w pytaniu spełnia wymogi określone powołanym wyżej przepisem. Treść uchwały wprowadzającej zasadę: jeden właściciel - jeden głos wskazuje wyraźnie, że wedle tej zasady będą głosowane jedynie konkretne uchwały zawisłe na tym zebraniu. Wypada uznać, że decyzja właścicieli zapadła w formie uchwały o takiej treści jest zgodna z art. 23 ust. 2 Ustawy o własności lokali.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ