Rejestracja kobiety ciężarnej jako osoby bezrobotnej

Pytanie:

Czy ciąża może stanowić przeszkodę w rejestracji kobiety jako bezrobotnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ciąża zazwyczaj nie uniemożliwia kobiecie wykonywania pracy. Nie jest to choroba, lecz stan organizmu. Nie można więc uznać, że powoduje ona, że osoba będąca w ciąży jest niezdolna do podjęcia pracy. Poza tym inne stwierdzenie byłoby sprzeczne z założeniami regulacji prawnych, które mają na celu szczególną opiekę nad ciężarnymi. Podobnie jak ustawa o promocji zatrudnienia, która chroni status bezrobotnego kobiet ciężarnych:

Art. 33. 4d. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.

Kwestia ta mogłaby się kształtować inaczej, gdyby np. ciąża była zagrożona i faktycznie kobieta byłaby niezdolna do pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.1.2008

  Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło informację zawierającą wskazówki odnośnie problemów związanych ze statusem bezrobotnego uczestnika zajęć w centrum integracji (...)

 • 20.10.2017

  Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

  Prawo do zasiłku będziesz miał od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania (...)

 • 15.5.2017

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem (...)

 • 17.10.2017

  Kto może otrzymać dodatek aktywizacyjny?

  Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku (...)

 • 17.10.2017

  Jak zarejestrować zgon?

  Zgon osoby należy zgłosić w terminie: 3 dni od sporządzenia karty zgonu albo 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. Zgon zgłasza się kierownikowi (...)