Reklama treści erotycznych

Pytanie:

"W swoim serwisie internetowym chciałbym oferować użytkownikom możliwość reklamy treści erotycznych. Czy reklama treści erotycznych nie jest prawnej zakazana? Jak jest to uwarunkowane?"

Odpowiedź prawnika: Reklama treści erotycznych

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 14 grudnia 2005 r. (VI ACa 616/2005), "niedopuszczalna jest reklama wprowadzająca w błąd, reklama ukryta zarówno w materiale redakcyjnym, jak i formie subliminalnej działającej na podświadomość człowieka, reklamy uciążliwej. Ograniczenia reklamy mogą być wprowadzane z uwagi na ochronę praw innych osób lub specyfikę działalności handlowej czy zawodu. Reklama powinna szanować godność osoby ludzkiej. Zakazać ze względu na rasę, płeć, narodowość, obraźliwą wobec wierzeń religijnych, a także zachęcającą do postępowania szkodzącego środowisku".

Jak wynika z powyższego, reklamy o tematyce erotycznej nie są bezpośrednio przez prawo zakazane, jednakże muszą spełniać warunki wskazane w ustawie z dnia 6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz nie mogą naruszać art. 202 kodeksu karnego.

Zgodnie bowiem z art. 202 kk: kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W związku z powyższym reklamy powinny być umieszczone w taki sposób, aby nie naruszać w/w przepisów. Strona, na której prezentowane są treści o charakterze pornograficznym, nie może tych treści "narzucać" (wydaje się, że warunek ten jest spełniony, jeżeli internauta przed wyświetleniem zawartości zostanie poinformowany, iż na stronie prezentowane są takie treści - wtedy bowiem świadomie uzyskuje do nich dostęp), a także powinna zawierać odpowiednie zabezpieczenia przed zapoznaniem się z jej treścia przez osoby małoletnie.

Więcej informacji na temat reklamy można znaleźć w artykule zatytułowanym Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika