Reklamacja a rozstrzygniecie sądu

Pytanie:

Firma świadczy usługi wynajmu pojazdu. Klient który dokonał u nas wynajmu i opłacił transakcje karta kredytowa zareklamował usługę i zażądał zwrotu części zapłaty. Reklamacje skierował nie do nas, a do swojego Banku, który za pośrednictwem operatora X przekazał reklamacje nam. Odpowiedzieliśmy na zarzuty i mimo, że były one niezasadne to Bank zwrócił mu część kwoty bez naszej zgody. Należy dodać że nie było zastrzeżeń co do przeprowadzenia transakcji karta nad bezpieczeństwem czego czuwa dział reklamacji Y a jedynie chodziło o kwestie sporne w zasadzie cywilno-prawne. Czy Y który zadecydował o tym ze zwróci właścicielowi karty żądaną kwotę postąpił zgodnie z prawem, przecież nie jest instytucja tak jak sad do rozstrzygania sporów jest jedynie "strażnikiem" prawidłowego przebiegu transakcji karta i eliminowaniem nadużyć, czego nam przecież nie zarzucono?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak rozumiemy, wypłaty środków na rzecz klienta, który złożył reklamację nie dokonał Bank prowadzący rachunek Państwa firmy, a instytucja zajmująca się obsługą kart płatniczych.

Jeśli tak, to podstawowe znaczenie ma tu umowa zawarta pomiędzy Państwa Firmą, a firmą Y, gdyż to z jej postanowień może ewentualnie wynikać upoważnienie Banku do  wykonywania tego typu transakcji, nawet bez wyraźnej zgody klienta.

Jeżeli tego typu postanowienia w umowie nie ma (albo ogranicza się ono tylko do sytuacji gdy doszło nieprawidłowego wykorzystania karty, co tu zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym nie miało miejsca), to nie ma podstaw do przyjęcia kompetencji Y do obciążenia konta klienta bez jego zgody w tym zakresie. Nie jest to instytucja właściwa do rozstrzygania zasadności roszczeń, wynikających z wad usługi, kierowanych przeciwko swoim klientom (choć nie można oczywiście wykluczyć, iż powyższe posunięcie stanowiło efekt jakiejś pomyłki personelu Y). Takie zachowanie Y stanowić może nienależyte wykonanie zobowiązania, które przy spełnieniu innych przesłanek z art. 471 kodeksu cywilnego może powodować jego odpowiedzialność odszkodowawczą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY