Roszczenie o przeniesienie własności

Pytanie:

Kupujący nieruchomość pragnie zawrzeć umowę przedwstępna z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości tj: brak wyodrębnienia działki z większej całości gruntu, brak wpisu do księgi wieczystej oraz fakt, iż na obszarze nieruchomości znajduje sie budynek, który nie został oddany do użytkowania. Termin, w ciągu którego ma być umowa oznaczono na 7 lat. W umowie przedwstępnej pragnie uwzględnić roszczenie o przeniesienie własności. Roszczenie o przeniesienie własności może być po upływie 1 roku od dnia wpisu w księdze wieczystej wykreślone na jednostronne żądanie właściciela lub wieczystego użytkownika, jeżeli w tym terminie nie złożono wniosku o wpis prawa, którego dotyczy roszczenie. Co to jest wpis prawa? Kto, kiedy i gdzie może złożyć wniosek o wpis prawa? Jaki skutek prawny dla osoby kupującej nieruchomość ma wpis prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pytaniu zacytowany został fragment przepisu art. 19 ust. 1 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece: Roszczenie o przeniesienie własności lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości może być po upływie roku od dnia wpisu w księdze wieczystej wykreślone na jednostronne żądanie właściciela lub wieczystego użytkownika, jeżeli w tym terminie nie złożono wniosku o wpis prawa, którego dotyczy roszczenie [...]. Już sam ten przepis precyzuje, że chodzi o "wpis prawa, którego dotyczy roszczenie" i tak należy to rozumieć. O tym, czego może dotyczyć roszczenie, mówi początek przepisu: własności, użytkowania wieczystego oraz ograniczonego prawa rzeczowego. Przykład: w księdze wpisane jest roszczenie o przeniesienie własności na osobę X. Mija rok od wpisu i nie został złożony wniosek o wpis prawa własności osoby X (czyli prawa, którego dotyczy roszczenie). W takiej sytuacji właściciel lub użytkownik wieczysty może zażądać wykreślenia tego roszczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: