Roszczenie regresowe pracodawcy wobec bezpośredniego sprawcy mobbingu

Pytanie:

Czy pracodawca, który poniósł odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez mobbing, ma prawo do roszczenia regresowego wobec bezpośredniego sprawcy mobbingu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wskazuje się w doktrynie, że pracodawca może wystąpić z roszczeniem regresowym wobec bezpośredniego sprawcy mobbingu na podstawie przepisów działu V Kodeksu pracy (tak na przykład Piotr Matwiejczyk w Praktycznych wyjaśnieniach do Kodeksu pracy).

Wspomniany dział stanowi o odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.

Zgodnie z poglądem SN wyrażonym w wyroku z 14 grudnia 2000r, sygn. I PKN 157/2000, LexPolonica nr 356339 Odpowiedzialność materialna pracownika na podstawie art. 122 kp nie musi wynikać z popełnienia i skazania za przestępstwo przeciwko mieniu (zaboru mienia).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Mobbing w pracy - jak się bronić?

  Na czym polega i gdzie występuje mobbing, jak definiuje go polskie prawo? Jak bronić się przed mobbingiem i co przysługuje ofiarom mobbingu? Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy? Tego wszystkiego (...)

 • Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

  Występowanie w firmie zjawiska molestowania seksualnego czy mobbingu można ująć w kategorii ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca (...)

 • Nieterminowa wypłata wynagrodzenia

  Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest terminowe i prawidłowe wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia, stanowi o tym art. 94 pkt 5 kodeksu pracy. Pracodawca jest obowiązany przy tym (...)

NA SKÓTY