Rozliczenia między wykonawcą a podwykonawcą

Pytanie:

"Jako podwykonawca dostarczyliśmy materiały i wykonaliśmy montaż instalacji uzdatniania wody w urzędzie gminy. Generalny wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu przetargu zgodnie z obowiązująca ustawą. Nie wiem, czy inwestor był oficjalnie informowany o tym, że ta część zadania należy do nas. Ale wiem, że na pewno wiedział, ponieważ podczas prac było wiele problemów, które wspólnie rozwiązywaliśmy. Prace zostały zakończone i obiekt działa prawidłowo. Natomiast generalny wykonawca nie chce się z nami rozliczyć. Zapłacił nam tylko ok. 60% wartości umowy. Przedstawiciel generalnego wykonawcy mówi, że zostali obciążeni odsetkami za nieterminowe zakończenie prac i nie dostali pieniędzy. Jednak z tego, co wiem to tak nie jest. Czy mam prawo żądać od inwestora ujawnienia stanu rozliczeń miedzy nim a generalnym wykonawcą? Czy mam prawo dochodzić zapłaty za naszą pracę bezpośrednio od inwestora? Jeśli to możliwe, to proszę o podanie w odpowiedzi ustaw itp. "

Odpowiedź prawnika: Rozliczenia między wykonawcą a podwykonawcą

W opisanym przypadku mamy do czynienia z umową o roboty budowlane. Warto jednak podkreślić, iż w doktrynie prawa istnieją pewne spory, co do tego, jakie umowy możemy zakwalifikować w powyższy sposób, a jakie są „tylko” umowami o dzieło. Spór dotyczy sytuacji, w której umowa (dotyczy te właśnie umów z podwykonawcami) nie obejmuje całego zamierzenia budowlanego, ale jego określoną część. Przepisy kodeksu cywilnego stwierdzają bowiem, że przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Pojawiło się więc pytanie, czy umowa z podwykonawcą, która najczęściej dotyczy wyodrębnionej względów technicznych części obiektu, jest umową o roboty budowlane czy o dzieło. Za pogląd większościowy należy jednak uznać ten, zgodnie z którym tego typu umowy są umowami o roboty budowlane.

Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca (w tym wypadku będą to po prostu inwestor i wykonawca) ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Podwykonawca może więc dochodzić zapłaty bezpośrednio od inwestora. Istotne jest jednak, że umowa o roboty budowlane dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Poza tym inwestor musi wyrazić zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. Przepisy ułatwiają tu trochę sprawę, bo jeśli inwestor po przedstawieniu mu umowy nie wyrazi sprzeciwu w ciągu 14 dni, to poczytuje się to za zgodę. Ważne jest również to, że przepis przewiduje, że obowiązek przedstawienia umowy inwestorowi spoczywa zasadniczo na wykonawcy. Do umowy o roboty budowlane odnoszą się przepisy art. 647-648 kodeksu cywilnego.

Warto też zwrócić uwagę w opisywanej sytuacji na fakt, iż umowa została zawarta po przeprowadzeniu przetargu w trybie zamówień publicznych. Co do zasady wykonawca nie ma obowiązku wykonania przedmiotu umowy osobiście, a więc może zlecać poszczególne prace wykonawcom. Zamawiający może  jednak określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom (art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika