Rozpoczęcie terminu przedawnienia

Pytanie:

Spółce z o.o. została udzielona pożyczka gotówkowa przez udziałowców z zakreślonym terminem spłaty w ciągu 12 miesięcy. W jakim terminie w/w pożyczka ulega przedawnieniu i nie może być windykowana przez udziałowców i czy termin ten liczony jest od dnia podpisania umowy, czy też od dnia upłynięcia zakreślonego w umowie terminu wymagalności (w tym przypadku 12 m-cy później)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozpoczęcie terminu przedawnienia następuje z dniem wymagalności. Dzień wymagalności to następny dzień (w opisanym przypadku) po tym, do którego pożyczkobiorca był zobowiązany do zwrotu pożyczki lub jej części lub dzień, w którym pożyczkodawca mógł żądać jej zwrotu. Zakładamy, że pożyczka miała być zwrócona w całości w ciągu 12 miesięcy od dnia wydania przedmiotu pożyczki np. pieniędzy.

W ciągu zatem 12 miesięcy pożyczkobiorca ma obowiązek i prawo spłacić sumę pożyczoną wraz z np. odsetkami. Jednakże rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia następuje po upływie 12 miesięcy, a dokładnie z pierwszym dniem upływu 12 miesięcy.

Jeśli pożyczka została udzielona w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, to termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia rozpoczęcia biegu przedawnienia. Taka jednak sytuacja nie zachodzi, albowiem zwrotu żąda wspólnik, który nie prowadzi działalności w zakresie udzielania pożyczek Termin przedawnienia wynosi zatem 10 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.8.2018

  Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

  Chcąc dochodzić naszych roszczeń zawsze musimy pamiętać o terminach przedawnienia. Jest to istotne, albowiem upływ terminu przedawnienia, może spowodować wyłączenie możliwości dochodzenia przed (...)

 • 22.3.2018

  Przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania (...)

 • 17.2.2012

  Przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia należności względem ZUS

  Niezależnie od tego czy w danym przypadku należności względem ZUS przedawniają się z upływem 10 lat czy też 5 lat, okres ten może być dodatkowo wydłużony. Może bowiem dojść do sytuacji, (...)

 • 15.11.2017

  Strata w CIT po upływie terminu przedawnienia

  W świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r., nie jest (...)

 • 6.1.2005

  Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

  Roszczenie z umowy ubezpieczenia – zarówno w stosunku do zakładu o wypłatę umówionego świadczenia – jak i w stosunku do ubezpieczonego – o zapłatę składki, jako roszczenia majątkowe (...)