Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w czasie zwolnienia lekarskiego

Pytanie:

"Pracownik przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Podczas jego nieobecności pracodawca (16.11.2010r.) powziął wiedzę, że brakuje dokumentów, które jak się okazało pracownik wyniósł do domu. Pracodawca chce w związku ze zdarzeniem rozwiązać z tym pracownikiem umowę o pracę, w trybie art. 52 kodeksu pracy. Czy może to uczynić w trakcie zwolnienia lekarskiego, na którym przebywa pracownik?"

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w czasie zwolnienia lekarskiego

Zgodnie z art. 52 par. 2 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Z formalnego punktu widzenia nie ma jednak przeszkód aby w trybie art. 52 kp rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie dyscyplinarne nie podlega bowiem ochronie przewidzianej dla normalnego wypowiedzenie. Nie ma zatem także zastosowania zasada niedopuszczalności wypowiedzenia w okresie urlopu i innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Pracodawca, może zatem rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenie w każdym czasie, także w okresie nieobecności spowodowanej czasową niezdolnością do pracy z powodu choroby.

Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1983r., sygn. I PRN 108/83 wynika, że „zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w czasie jego urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy”.

Warto zauważyć, że art. 41 kp, który stanowi, że  „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia” dotyczy wyłącznie wypowiedzenia umowy, a nie jej rozwiązania.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika