Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem

Pytanie:

Dyrektor szkoły średniej zatrudnił nauczyciela na umowę o pracę na czas określony od 07-11-2005 r. do 30-06-2006 r. w wymiarze 5,08 godz. tygodniowo (0,28 etatu). Jest to uzupełnienie etatu w innej szkole. Nauczyciel przepracował 2 miesiące i porzucił pracę. Jak ma postąpić pracodawca?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 91c Karty Nauczyciela stanowi, że w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. Karta Nauczyciela nie przewiduje możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia w razie porzucenia pracy. Porzucenie pracy przez pracownika traktować należy jako rażące naruszenie podstawowych obowiązków. W takim przypadku pracodawca ma pełne prawo rozwiązać z pracownikiem łączący ich stosunek pracy bez zastosowania terminów wypowiedzenia. Rozwiązanie powinno zostać sporządzone na piśmie z pouczeniem o możliwości odwołania się do sądu pracy oraz zawierać uzasadnienie rozwiązania. Inaczej mówiąc, powinno posiadać podstawę rozwiązania umowy o pracę. Kodeks pracy dopuszcza rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony bez zachowania terminów wypowiedzenia, nawet jeśli umowa terminowa nie zawierała klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest bowiem odmienną instytucją od rozwiązania umowy o pracę. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: