Sądowe stwierdzenie śmierci osoby

Pytanie:

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, sąd wezwał do podania imion i nazwisk oraz miejsc zamieszkania następców prawnych spadkobierczyni oraz złożenie odpisów aktu zgonu w przypadku, gdy któryś z nich nie żyje. Jak uzyskać akt zgony osoby, o której nie wiemy gdzie umarła, ale wiemy, że nie żyje? Czy ta okoliczność może być potwierdzona zeznaniami świadków, czy konieczny jest odpis aktu zgonu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z prawem o aktach stanu cywilnego zgon osoby rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia. W razie stwierdzenia zgonu lub uznania za zmarłego w postępowaniu sądowym (gdy np. nie sporządzono aktu zgonu) albo w razie zgonu osoby na polskim statku morskim lub powietrznym, zgonu żołnierza w czynnej służbie wojskowej i innej osoby przydzielonej do jednostki wojskowej, poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojennymi - zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Odtworzenia aktu zgonu, które nastąpiły za granicą, dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.

Fakt zgonu określonej osoby może być udowodniony w postępowaniu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego. Do zgłoszenia wniosku o uznanie za zmarłego uprawniony jest każdy zainteresowany. Postępowanie o stwierdzenie zgonu dotyczy osoby, której śmierć mimo niesporządzenia aktu zgonu jest niewątpliwa. Wniosek o stwierdzenie zgonu może być zgłoszony w każdym czasie. W obu tych postępowaniach może być wykazana śmierć konkretnej osoby poprzez wykazanie tego faktu przez świadków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: