Separacja - usunięcie żony z mieszkania

Pytanie:

Ślub był 8 miesięcy temu. Nie mamy dzieci. Żona dobrze zarabia - 3300 na rękę. U notariusza podpisaliśmy rozdzielność majątkową. Mieszkanie należy do mnie. Oboje jesteśmy zameldowani w moim mieszkaniu. Składam pozew jednostronny o separację (żona chce rozwód ale nie chce podpisać zgodnego wniosku o separację). W jaki sposób usunąć żonę z mieszkania po orzeczeniu separacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na wstępie należy zaznaczyć, że jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i to żądanie jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację. Wynika z tego, że w razie rozprawy w sprawie o separację żona może zgłosić żądanie rozwodu i sąd może pozytywnie ustosunkować się do tego żądania (jeżeli oczywiście spełnione będą przesłanki uzasadniające orzeczenie rozwodu).

Przypominamy, że zameldowanie nie tworzy żadnego prawa  do przebywania w lokalu, to bardziej stwierdzenie zamieszkania danej osoby w danym lokalu, wykorzystane w ramach stosunków administracyjnych. Prawo żony do zajmowania tego lokalu może wynikać zaś z innych przepisów.  Nawet jeśli jest Pan wyłącznym właścicielem tego mieszkania, co wynika ze stanu faktycznego, to żona ma prawo do przebywania w tym lokalu. Wynika ono z art. 28¹ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na podstawie tego przepisu żona może domagać się dopuszczenia do korzystania z tego lokalu. Sytuacja ta może ulec zmianie w razie rozwodu bądź orzeczenia przez sąd separacji (wtedy bowiem żona traci uprawnienie wynikające z art. 28¹).  

W razie rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jego unieważnienia lub orzeczenia separacji, kwestia korzystania przez małżonka z mieszkania, do którego prawo przysługuje współmałżonkowi, a w którym małżonek nadal zamieszkuje, podlega rozwiązaniu przez sąd stosownie do  art. 58 § 2 zd. 1, art. 21 i 61 3 § 1. (za: Marek Sychowicz, „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz", Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis). Ponieważ przy orzekaniu separacji stosuje się odpowiednio część przepisów dotyczących rozwiązania małżeństwa przez rozwód, w wyroku orzekającym separację sąd rozstrzyga o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez małżonków przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po orzeczeniu separacji.

Należy więc w pozwie o orzeczenie separacji wnosić o nakazanie przez sąd opuszczenia przez małżonkę mieszkania (przytaczając argumenty jak w opisie sytuacji). Jeżeli jednak sąd rozstrzygnie, że przez czas separacji żona  ma prawo zajmować mieszkanie, niestety będzie się Pan musiał zastosować do orzeczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY