Skierowanie do szpitala psychiatrycznego

Pytanie:

W jaki sposób następuje skierowanie do szpitala psychiatrycznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA


Wprawdzie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do

szpitala psychiatrycznego następuje za jej pisemną zgodą na podstawie ważnego skierowania do szpitala, jeżeli lekarz

wyznaczony do tej czynności, po osobistym zbadaniu tej osoby, stwierdzi wskazania do przyjęcia, jednak istnieją przepisy, które

pozwalają na skierowanie danej osoby do leczenia w szpitalu psychiatrycznym.

Co do zasady bowiem poddanie się leczeniu psychiatrycznemu jest dobrowolne, a przyjęcie do

szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie następuje za

pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Jeżeli przyjęcie do szpitala dotyczy osoby

małoletniej powyżej 16 roku życia lub osoby pełnoletniej całkowicie ubezwłasnowolnionej,

zdolnej do wyrażenia zgody, jest wymagane również uzyskanie zgody tej osoby na przyjęcie. W

przypadku sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego tej osoby i

jej przedstawiciela ustawowego, zgodę na przyjęcie do szpitala wyraża sąd opiekuńczy właściwy

ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Ponadto, jeżeli osoba chora psychicznie lub upośledzona umysłowo sprzeciwia się przyjęciu do

szpitala psychiatrycznego, a jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że zagraża

bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, stosuje się odpowiednio

przepisy art. 23, 25 i 27 ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: