Skutek zniesienia wspólności z datą wsteczną

Pytanie:

Jaka jest różnica między orzeczeniem zniesienia wspólności z datą wsteczną a z datą orzeczenia zniesienia? Jeżeli zniesienie wspólności majątkowej (podczas trwania rozwodu) następuje z dniem ogłoszenia zniesienia wspólności, to czy dorobek wspólny (np. zakupione mieszkanie, samochód) jest dalej wspólnością majątkową, czy nastąpiła jego rozdzielność w częściach ułamkowych? Czy dorobek (np. mieszkanie), który w wyniku zniesienia wspólności uległ rozdzielczości może na wniosek jednego z małżonków (już po rozwodzie) ulec podziałowi np. sprzedaży i podziale pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży (gdy drugie z małżonków nie zgadza się na podział)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Skutkiem zniesienia wspólności majątkowej jest powstanie rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że istniejące do tej pory trzy masy majątkowe (dwa majątki odrębne każdego z małżonków i majątek wspólny) są zastępowane przez dwa majątki odrębne. Majątek, który do tej pory był wspólny staje się podobny do współwłasności w częściach ułamkowych (stosuje się do niego bowiem odpowiednio te przepisy). Każdy z małżonków ma udział w tym majątku wynoszący ½. W wyjątkowych przypadkach jednak sąd może orzec, że udziały nie są równe i oznaczyć ich wielkość.

Różnica w skutkach między orzeczeniem o zniesieniu współwłasności z datą wsteczną, a z datą wydania orzeczenia ujawnia się w praktyce w tym, jaki będzie skład majątku wspólnego. Jeżeli po dacie, z którą powstaje rozdzielność majątkowa małżonkowie wspólnie (każde z nich zapłaciło) zakupili mieszkanie, to będzie ono przedmiotem współwłasności, a nie częścią wspólności majątkowej.

Co do rozwodu i orzeczenia zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną, to te dwie sprawy nie mogą być przedmiotem jednego pozwu; dla każdej z nich właściwy jest inny sąd.

Po zniesieniu wspólności majątkowej, jak zostało wyżej powiedziane, do majątku stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. W razie podziału tego majątku stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku. Podział może nastąpić w wyroku orzekającym rozwód (jeżeli nie przedłuży to nadmiernie postępowania), umownie lub w drodze postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności, które może się toczyć także przed sądem polubownym. Podział majątku może nastąpić na wniosek tylko jednego małżonka. Zgoda czy jej brak ze strony drugiego z małżonków nie ma znaczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY