Skutki ubezwłasnowolnienia częściowego

Pytanie:

"Jakie skutki wywołuje ubezwłasnowolnienie częściowe?"

Odpowiedź prawnika: Skutki ubezwłasnowolnienia częściowego

Co do konsekwencji, jakie niesie za sobą ubezwłasnowolnienie częściowe to wskazać należy, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Dodatkowo:

Art. 18. § 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.

§ 2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

Przedstawicielem ustawowym osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych, a więc także ubezwłasnowolnionej częściowo, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. Jej przedstawicielem jest ustanowiony przez sąd kurator.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika