Słowo instytut w nazwie przedsiębiorstwa

Pytanie:

"Czy nazwa INSTYTUT jest formalnie zastrzeżona dla określonego typu podmiotów, czy można tak nazwać każdą firmę, nawet spółkę cywilną?"

Odpowiedź prawnika: Słowo instytut w nazwie przedsiębiorstwa

Użycie słowa "Instytut" w oznaczeniu firmy nie jest zakazane w sposób podobny, w jaki jest zakazane użycie np. słowa "bank" dla przedsiębiorstwa nie będącego bankiem w rozumieniu ustawy Prawo bankowe. Działalność poszczególnych instytutów jest regulowana odrębnymi aktami prawnymi, brak jest ogólnych przepisów dotyczących instytutów na wzór istniejącego Prawa bankowego.

Powyższe nie oznacza jednak, iż nazwy tej można używać dowolnie, obowiązują bowiem ogólne zasady dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy. Przede wszystkim, zgodnie z k.c., firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku oraz  nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Szczegółowe zasady nazywania spółek handlowych zostały omówione w artykule:  Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona.

Natomiast firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Szczegółowe omówienie tej problematyki zawiera artykuł: Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Maciej 2021-10-20 10:38:48

    Ale nazwa nie może wprowadzać w błąd. Tymczasem INSYTUT oznacza instytucję o charakterze badawczo-naukowym oraz dydaktycznym, więc nazywanie insrytutem przedsiębiorstwa nie zatrudniającego pracowników naukowych i nie prowadzącego działalności naukowej wyraźnie wprowadza w błąd. A już totalną trywializacją jest nazwanie instytutem zakładu fryzjerskiego czy manicure/pedicure. :)


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika