Opłaty za mieszkanie ze służebnością

Pytanie:

"Były mąż mojej córki zamieszkuje od 2 lat w moim mieszkaniu na podstawie bezpłatnej osobistej służebności wieczystej. Przez półtora roku, ponieważ sam zamieszkiwał, opłacał czynsz, opłaty za energię elektryczną i gaz ze swojego konta (na podstawie rachunków jakie przychodziły na moje nazwisko). Wczoraj dowiedziałem się, że od pól roku nie płaci jednak za czynsz do spółdzielni. W rozmowie ze mną stwierdził, że ponieważ ma bezpłatną służebność doszedł do wniosku, że za nic nie musi płacić i to mój problem. Ale ja mam inne swoje mieszkanie i nie korzystam z tego mieszkania. Dlaczego, mimo że nie mieszkam tam mam za niego opłacać opłaty za mieszkanie? Czy mam prawo wyegzekwować od niego te opłaty? W jaki sposób?"

Odpowiedź prawnika: Opłaty za mieszkanie ze służebnością

Służebność mieszkania jest służebnością osobistą. Stosuje się do niej odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych, z zachowaniem art. 296 - 305 Kodeksu cywilnego. Ponadto, do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania, a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne (art. 302 § 2 kc).

Artykuł 260 § 1 kc stanowi, że użytkownik obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. O potrzebie innych napraw i nakładów powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela i zezwolić mu na dokonanie potrzebnych robót. Ustawodawca nie definiuje, co należy rozumieć przez pojęcie „zwykłe” korzystanie z rzeczy, pozostawiając to praktyce. W zależności bowiem od konkretnych okoliczności, rodzaju przedmiotu użytkowania oraz sposobu korzystania z rzeczy, takie samo korzystanie można uznać w pewnych okolicznościach za zwykłe, w innych zaś za przekraczające ten zakres.

W przypadku służebności mieszkania, opłaty związane z bieżącą eksploatacją mieszkania (opłaty za czynsz dla spółdzielni, opłaty za prąd, gaz czy wodę) należy uznać za nakłady związane ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. Oznacza to, że obowiązek uiszczania tych opłat spoczywa na osobie mającej służebność mieszkania.

Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy w umowie o ustanowienie służebności mieszkania wprost określono, kto ma ponosić koszty eksploatacji mieszkania. W takiej sytuacji koszty te ponosi oczywiście osoba określona w umowie.

Niemniej jednak, jeśli to Pan podpisał umowy o dostawę energii i gazu to od Pana, a nie od osoby mającej służebność mieszkania, będą się tych opłat domagały elektrownia czy gazownia. Podobnie spółdzielnia będzie żądać opłat za czynsz od Pana jako właściciela mieszkania.

Jeśli jednak w umowie nie określono inaczej i to na osobie mającej służebność mieszkania spoczywa obowiązek regulowania powyższych należności, to po ich zapłaceniu przez Pana, będzie Panu przysługiwało przeciwko mającemu służebność roszczenie regresywne (roszczenie o zwrot poniesionych nakładów).

Jeżeli jednak służebność mieszkania nie obejmuje całego mieszkania, ale jego część (a tak wynika z poprzednio przedstawionego stanu faktycznego), użytkownika będą obciążały koszty korzystania z mieszkania w odpowiedniej części.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika