Spółka z o.o. bez zarządu i rady nadzorczej

Pytanie:

Jakie formalne kroki (i w jakich terminach) powinna podjąć spółka (jej udziałowcy?) w sytuacji, kiedy ze swojej funkcji skutecznie rezygnuje jedyny członek zarządu, a spółka nie posiada rady nadzorczej (złożyła wcześniej rezygnację)? Kto w tej sytuacji w okresie do wybrania nowego zarządu zarządza spółką i w jakim terminie i przez kogo powinien zostać powołany nowy zarząd?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Organem, który ma kompetencje do reprezentowania spółki jest zarząd. Jeżeli jego jedyny członek został odwołany lub zrezygnował, to spółka nie ma organu, który mógłby ją reprezentować. Przepisy nie przewidują terminu, w jakim ma być powołany nowy zarząd. Jednak powinno to nastąpić niezwłocznie, gdyż brak zarządu w spółce z o.o. powoduje konieczność ustanowienia przez sąd kuratora, który powinien postarać się o niezwłoczne powołanie tego organu, a w razie potrzeby doprowadzić do likwidacji spółki. Co do zasady zarząd powołują wspólnicy spółki z o.o. Wyjątek od tej zasady może jednak przewidywać umowa spółki. Aby powołać nowy zarząd konieczne jest więc przede wszystkim zwołanie zgromadzenia wspólników.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.3.2018

  Zmiany w zarządzaniu mieniem państwowym

  Nowa ustawa przewiduje zwolnienie kandydatów na członków organu nadzorczego wybranych przez pracowników w spółkach z udziałem Skarbu Państwa z szeregu warunków, jakie (...)

 • 27.7.2016

  Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

  Kto jest uprawniony do sprawowania nadzoru w spółce z o.o.? Zasadą jest, że prawo kontroli działań zarządu służy każdemu ze wspólników. Osobista kontrola wspólników (...)

 • 27.9.2017

  Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

  Instytucja ta jest najbardziej zbliżona do pełnomocnictwa. W jaki sposób się jej udziela i kto ją może ustanowić? Kto może być prokurentem? Do czego jest uprawniony prokurent? Jakie są (...)

 • 4.12.2013

  Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

  Rada nadzorcza jest organem kontroli. Co do zasady, odrębny organ kontrolny charakterystyczny jest dla spółek kapitałowych. W spółkach osobowych do której zaliczana jest spółka (...)

 • 15.10.2004

  Spółka dominująca w kodeksie spółek handlowych

  Kodeks spółek handlowych w szeregu unormowanych definicji zawiera również definicję spółki dominującej. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt. 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, (...)