Spożywanie alkoholu poza terenem miejsca sprzedaży

Pytanie:

W moim sąsiedztwie jest sklep z piwem na wynos. Jednakże większość klientów tego sklepu pije piwo w sklepie, obok sklepu, za ścianą przy czym twierdzą, że jeśli wyszli ze sklepu (budynku) to już nie są w sklepie i mogą spożywać alkohol. Czy za ścianą sklepu już można pić? Czy sprzedawca (właściciel) może być pod wpływem alkoholu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:  

  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,  
  • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,  
  • w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,  
  • w środkach i obiektach komunikacji publicznej,    
  • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.   

Zabrania się jednak także (art. 14 ust. 2a) spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Miejsce określane jako „ za ścianą sklepu czy obok sklepu,” jeżeli jest to na ulicy czy jakimś placu, a alkohol nie jest spożywany np. w kawiarnianym ogródki, jest objęte zakazem. Osoba spożywająca tam alkohol podlega karze grzywny.  

W ustawie brak jest przepisu stanowiącego o odpowiedzialności sprzedawcy prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (właściciel sklepu), który wykonuje tę działalność w stanie nietrzeźwości. Jeśli jednak w ciągu 6 miesięcy co najmniej dwa razy nastąpiło zakłócanie porządku publicznego związane ze spożyciem alkoholu w sklepie lub obok niego, a właściciel sklepu nie wzywał straży miejskiej, wójt może cofnąć mu zezwolenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY