Sprzedaż mieszkania po rozwodzie

Pytanie:

Córka jest już po rozwodzie, ale dotychczas nie wniosła sprawy o podział majątku. Jedynym w zasadzie istotnym elementem tego majątku jest mieszkanie własnościowe, za które kredyt spłaca tylko córka. Zamiar jest taki, żeby mieszkanie sprzedać i spłacić kredyt, ale aby nie ponosić zbyt dużych kosztów, córka chciałaby dokonać podziału majątku tylko przed notariuszem. Ponieważ kredyt spłaca córka, w ramach podziału mieszkania strony są skłonne zgodnie orzec, że mieszkanie przypada córce i tak zapisać w akcie podziału. Czy jest możliwe dokonanie po rozwodzie prawomocnego podziału przed notariuszem w taki właśnie sposób, jeśli obie strony na to przystaną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Majątkiem wspólnym są jedynie aktywa, a więc nie na przykład dług wynikający z zawartej przez małżonków umowy kredytowej. Jeśli jednak małżonkowie chcą dokonać podziału majątku u notariusza, a nie przed sądem ułatwia to sprawę o tyle, że można jednocześnie ustalić kwestię spłaty kredytu. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego  z dnia 5 grudnia 1978 r. sygn. III CRN 194/78, długów zaciągniętych przez oboje małżonków nie można rozliczać przy podziale wspólnego majątku, gdyż mimo takiego podziału dług nadal się utrzymuje. Przerzucenie długu na jednego tylko z małżonków godziłoby w prawa wierzycieli.

Jeśli byli małżonkowie postanowią, że to żona ma spłacać kredyt, umowa taka będzie ich wiązać, lecz nie będą mogli skutecznie się na nią powoływać przed bankiem. Oznacza to, że bank będzie mógł żądać spłaty kredytu również od byłego męża, a ten będzie miał wtedy roszczenie do byłej żony o zwrot zapłaconych przez siebie sum. Aby to wykluczyć konieczna byłaby zgoda banku na przejęcie długu przez byłą żonę, co wiąże się między innymi z pozytywna oceną jej zdolności kredytowych.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na pewną kwestie - część kredytu była spłacona przez byłą żonę po orzeczeniu rozwodu a przed podziałem. W takim wypadku powstaje po stronie byłej żony roszczenie o zwrot nakładów na składnik majątku wspólnego i należałoby je wziąć pod uwagę przy spisywaniu przedmiotowej umowy. Po powyższym rozliczeniu się małżonków i wpisaniu byłej żony do księgi wieczystej będzie ona mogła swobodnie rozporządzać mieszkanie, a więc na przykład sprzedać je.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ewa

6.10.2013 20:23:55

witam

jakie sa nasze prawa czy moge wsiac kredyt bez bylego meza aktach jest co mam zrobic w takiej sytuacji


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: