Sprzedaż wierzytelności w trakcie egzekucji

Pytanie:

Posiadam wierzytelność od mojego dłużnika w wysokiej kwocie, Komornik Sądowy na mój wniosek dokonał już zajęcia nieruchomości dłużnika i oczekuję obecnie na licytację z nieruchomości dłużnika. Jestem jednak również dłużnikiem wobec innej osoby, w związku z tym zamierzam mojemu wierzycielowi sprzedaż moją wierzytelność by mój wierzyciel mógł się zaspokoić z nieruchomości mojego dłużnika. Zamierzam przepisać moją wierzytelność na rzecz mojego wierzyciela. Czy taka sprzedaż wierzytelności jest możliwa i czy sprzedaż wymaga formy notarialnej oraz czy mogę po prostu zrzec się mojej wierzytelności na rzecz mojego wierzyciela?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 509 kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony.

Wymienione zasady dotyczące przeniesienia wierzytelności są zasadami ogólnymi. Natomiast w Pan w pytaniu wskazuje również, że przeciwko dłużnikowi zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, a zatem należy wziąć pod uwagę również przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego. Przepisy te nie zawierają zakazu zbywania wierzytelności w trakcie egzekucji. Jednakże, zgodnie z art. 788 § 1 kpc, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. W myśl uchwały SN (zmieniającej poprzednie stanowiska SN) z dnia 29 października 2004 r., sygn. akt III CZP 63/2004 przepis art. 788 § 1 kpc ma zastosowanie również w razie przeniesienia wierzytelności (przelewu) po wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Zatem, by nabywca wierzytelności mógł bez komplikacji dochodzić swojej wierzytelności konieczne jest zawarcie umowy przynajmniej z podpisem urzędowo poświadczonym (przez notariusza).


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: