Stawka notarialna dla umowy przedwstępnej

Pytanie:

W chwili obecnej kupujemy mieszkanie od osoby fizycznej na rynku wtórnym. Zwyczajowo kupujący opłaca notariusza. Kilku notariuszy różnie wycenia podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży. Mieszkanie w części jest kupowane na kredyt, o ile to ma znaczenie dla notariusza. Proszę o informację, jaka powinna być maksymalna stawka notarialna przy umowie przedwstępnej sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym od osoby fizycznej. Zakładana cena mieszkania to 294.500 zł. Proszę także o informację, ile taka stawka powinna wynieść przy podpisaniu właściwej umowy sprzedaży. Na jakiej podstawie można zmobilizować sprzedającego, aby on także pokrył część kosztów notarialnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Omawianą kwestię reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. § 6 tego aktu przewiduje, że za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

maksymalna stawka wynagrodzenia notariusza wynosi POŁOWĘ STAWKI określonej w par. 3, uzależnionej od wartości przedmiotu umowy, czyli:

  1. do 3.000 zł - 100 zł;

  2. powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;

  3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

  4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

  5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,5 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

  6. powyżej 1.000.000 zł - 5.710 zł + 0,25 % od nadwyżki ponad 1.000.000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

Gdy wartość wspomnianej nieruchomości wynosi 294.500 zł, maksymalna stawka taksy notarialnej wyniesie zatem 1.010 zł + 0,5 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł (1.172,50 zł), czyli razem 2.182,50 zł. Warto zauważyć, że stawka może dotyczyć zarówno umowy przedwstępnej, jak i umowy właściwej, przepisy prawa nie różnicują bowiem - jak wskazano powyżej - obu typów umów co do wysokości stawek taksy. 

Gdy chodzi zaś o możliwość rozłożenia obowiązku poniesienia opłat notarialnych przy sprzedaży nieruchomości, jedynym rozwiązaniem jawi się uzgodnienie szczegółów transakcji przez same strony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY