Stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe

Pytanie:

Jaki jest stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oceniając stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe należy stwierdzić, iż Kodeks cywilny ma charakter regulacji ogólnej w stosunku do przepisów ustawy prawo przewozowe. O ile Kodeks cywilny reguluje kwestie związane z umową przewozu niezależnie od tego środka transportu używanego do wykonania umowy o tyle ustawy prawo przewozowe nie stosuje się do transportu morskiego, lotniczego i konnego.

Regulacja k.c. ma charakter pomocniczy. Stanowi o tym wprost art. 775 k.c. stanowiąc, iż: Przepisy tytułu niniejszego [tytuł XXV. UMOWA PRZEWOZU – przyp. red] stosuje się do przewozu w zakresie poszczególnych rodzajów transportu tylko o tyle, o ile przewóz ten nie jest uregulowany odrębnymi przepisami. Przepis ten odnosi się zarówno do umowy przewozu osób jak i umowy przewozu towarów.

Zatem zawsze, gdy prawo przewozowe będzie regulowało daną kwestię to w tym zakresie k.c. nie znajdzie zastosowania. Wobec dosyć szczegółowej regulacji ustawy, k.c. w zakresie umowy przewozu osób i towarów drogą lądową ma w praktyce znaczenie marginalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: