e-prawnik.pl Porady prawne

Stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe

Pytanie:

Jaki jest stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe

15.3.2011

Oceniając stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe należy stwierdzić, iż Kodeks cywilny ma charakter regulacji ogólnej w stosunku do przepisów ustawy prawo przewozowe. O ile Kodeks cywilny reguluje kwestie związane z umową przewozu niezależnie od tego środka transportu używanego do wykonania umowy o tyle ustawy prawo przewozowe nie stosuje się do transportu morskiego, lotniczego i konnego.

Regulacja k.c. ma charakter pomocniczy. Stanowi o tym wprost art. 775 k.c. stanowiąc, iż: Przepisy tytułu niniejszego [tytuł XXV. UMOWA PRZEWOZU – przyp. red] stosuje się do przewozu w zakresie poszczególnych rodzajów transportu tylko o tyle, o ile przewóz ten nie jest uregulowany odrębnymi przepisami. Przepis ten odnosi się zarówno do umowy przewozu osób jak i umowy przewozu towarów.

Zatem zawsze, gdy prawo przewozowe będzie regulowało daną kwestię to w tym zakresie k.c. nie znajdzie zastosowania. Wobec dosyć szczegółowej regulacji ustawy, k.c. w zakresie umowy przewozu osób i towarów drogą lądową ma w praktyce znaczenie marginalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ