Świadczenia urlopowe a wymiar urlopu

Pytanie:

Pracownik przebywał przez 16 kolejnych dni na urlopie, z tego na 11 dni wziął urlop wypoczynkowy zaś 5 dni były to niedziele i święta. Czy w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego o którym mowa w art. 3 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 162 kodeksu pracy stanowi, że na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Art. 162 k.p. stanowi o nieprzerwanej części wypoczynku a nie wymiarze urlopu. Zresztą sam k.p. wskazuje, że chodzi tutaj o kolejne dni kalendarzowe wypoczynku. Regulacja w sprawie świadczeń z ZFŚS znajduje się w ustawie o ZFŚS. Art. 3 ust. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi, że świadczenie urlopowe, wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Art. 3 ust. 5 ustawy o ZFŚS nie wspomina o części wypoczynku, lecz o wymiarze urlopu. Wymiar urlopu - czyli okres podczas którego przysługuje uprawnienie do urlopu. Urlop udzielany jest w dni będące dla pracownika dniami pracy i wymiar urlopu zmniejsza się podczas tych dni.

Ustawodawca, regulując nabycie prawa do świadczenia urlopowego, pośrednio odwołał się do treści art. 162 k.p. Pracownik, któremu przysługuje u danego pracodawcy urlop w pełnym wymiarze, nawet wówczas, gdy nastąpi podział urlopu na części, będzie korzystał z części wypoczynku urlopowego trwającej co najmniej czternaście dni kalendarzowych.

Nabycie prawa do świadczenia urlopowego następuje w dniu poprzedzającym rozpoczęcie korzystania z urlopu obejmującego co najmniej 14 dni kalendarzowych. Jeżeli więc w trakcie korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego wystąpi jedna z określonych w kodeksie pracy okoliczności, które powodują przerwanie korzystania przez pracownika z urlopu, to nie wpłynie to na prawo pracownika do świadczenia urlopowego.

Podział urlopu wypoczynkowego na części w taki sposób, że żadna z tych części nie będzie obejmowała 14 dni kalendarzowych, może być tylko skutkiem bezprawnego działania pracodawcy. Interpretacja przepisu art. 162 k.p. i ar. 3 ust. 5 ustawy o ZFŚS nie jest ze sobą powiązana w sposób właściwy. Z tego też powodu powstają wątpliwości interpretacyjne. Naszym zdaniem określenie część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych jest różna od określenia w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Przy czym art. 162 k.p. ma na celu ochronę pracownika przed rozdrobnieniem urlopu. Jeśli jego ochrona ma być właściwa, to określenie w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych należy rozumieć jako wymiar urlopu, gdzie występuje 14 dni kalendarzowych (kolejnych) bez świadczenia pracy. Proszę pamiętać, że w świetle powyższej regulacji obie interpretacje są dopuszczalne przy czym istota art. 162 k.p. przemawia za przyjęciem kolejnych 14 dni wypoczynku (a nie wymiar urlopu musi wynosić 14 dni), lecz wymiar urlopu musi wynosić tyle dni by wypoczynek wynosił 14 dni kalendarzowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Waldi

6.7.2011 9:25:58

Re: Świadczenia urlopowe a wymiar urlopu

Chcę skorzystać z urlopu od poniedziałku do następnego piątku czyli 10 dni roboczych , czy mam prawo do otrzymania wypłaty świadczenia urlopowego.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: