Systemy opt-in i opt-out a ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną

Pytanie:

Czym charakteryzują się systemy opt-in i opt-out, reprezentujące dwa podejścia do problematyki niepożądanej korespondencji, o której mowa w ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Są to modele zamawiania informacji. System opt-in wymaga uprzedniej zgody użytkownika (adresata) na otrzymywanie jakichkolwiek komercyjnych przesyłek za pomocą określonego środka komunikacji na odległość. Natomiast w systemie opt-out dopiero wyraźny sprzeciw odbiorcy czyni dalsze kierowanie do niego korespondencji niedopuszczalnym. Wysyłanie komercyjnej poczty do momentu sprzeciwu odbiorcy jest w tym systemie jak najbardziej dozwolone. Ta z pozoru drobna różnica posiada doniosłe konsekwencje praktyczne, zwłaszcza dla przedsiębiorców zajmujących się internetowym marketingiem bezpośrednim (por. Kasprzycki Dariusz – Praktyczne wyjaśnienia, LexPolonica).

Obecnie system opt-out utracił realne zastosowanie (również w regulacjach europejskich). Wskazać w tym miejscu należy na Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (druk sejmowy nr 409), który stanowi: "W celu ochrony interesów odbiorców usług (...) projekt ustawy wprowadza model ochrony, który uzależnia dozwolenie przesyłania pocztą elektroniczną lub podobnym środkiem komunikacji elektronicznej (np. SMS) niezamówionych informacji handlowych (tj. informacji przesyłanych na adres elektroniczny, który\ nie został udostępniony świadomie przez odbiorcę w celu otrzymywania takich wiadomości) od uzyskania uprzedniej zgody ze strony adresatów takich komunikatów (tzw. model opt-in). W projekcie ustawy odstąpiono od alternatywnego modelu, (tzw. modelu opt-out), zgodnie z którym zabronione jest przesyłanie pocztą elektroniczną lub innym środkiem komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji handlowych danej osobie dopiero wtedy, gdy oświadczy ona, w sposób dostępny dla usługodawcy, iż nie wyraża na to zgody. Za wyborem tej formy ochrony przemawia to, że model opt-in chroni lepiej interesy usługobiorców, jest mniej kosztowny dla usługodawców (lub ewentualnie innych podmiotów obowiązanych do utrzymywania rejestrów wyłączeń) i łatwiejszy do wdrożenia przez nich, jest spójny z obowiązującymi w Polsce regulacjami dotyczącymi ochrony interesów konsumentów (art. 6 ust. 3 ustawy z 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny), a przy tym nie ogranicza w żaden sposób możliwości promocji za pośrednictwem takich środków jak np. reklamy na stronach WWW (tzw. banery) oraz przesyłanie informacji handlowej bezpośrednio do odbiorców wyrażających zgodę na ten sposób promocji (ang. mailing)."

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.2.2005

  Ochrona danych osobowych usługobiorcy usług świadczonych drogą elektroniczną

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawiera szczególny reżim prawny dotyczący przetwarzania danych osobowych usługobiorców. Naczelnym aktem prawnym dotyczącym tej materii pozostaje (...)

 • 27.10.2004

  Zakres ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  10 marca 2003 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu usług elektronicznych. Regulacja ta określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, obowiązki usługodawcy, zasady odpowiedzialności (...)

 • 27.10.2004

  Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10 marca 2003 r. nakłada na podmioty świadczące usługi droga elektroniczną szereg obowiązków, mających zapewnić (...)

 • 8.3.2016

  Jak walczyć ze spamerami?

  Stale nasze skrzynki są zalewane niechcianą pocztą e-mailową. Warto więc wiedzieć, jakie środki prawne służą walce z tym procederem. Zagadnienie spamu reguluje przede wszystkim ustawa z dnia (...)

 • 11.4.2014

  Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

  Jak napisać regulamin - pytanie to powinni zadać sobie nie tylko właściciele sklepów internetowych, ale każdy kto świadczy jakiekolwiek usługi za pośrednictwem Internetu. Ustawa o świadczeniu (...)