TBS jako developer

Pytanie:

Czy developerem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni osób prawnych. Towarzystwo prowadzi działalność na obszarze określonym w umowie lub statucie towarzystwa. Dochody towarzystwa nie mogą być przeznaczane do podziału między wspólników lub członków. Przeznacza się je w całości na działalność statutową towarzystwa. W towarzystwie powołuje się radę nadzorczą. Gmina lub gminy, na których obszarze działa towarzystwo, są uprawnione do wprowadzenia swoich przedstawicieli do składu rady nadzorczej towarzystwa, w liczbie określonej w statucie towarzystwa. Nazwa towarzystwa, oprócz wyrazów wskazujących na jego formę organizacyjną, powinna zawierać wyrazy „towarzystwo budownictwa społecznego” lub skrót „TBS”. Wyrazy „towarzystwo budownictwa społecznego” i skrót „TBS” mogą być używane w nazwie oraz do określenia działalności lub reklamy wyłącznie w odniesieniu do towarzystw budownictwa społecznego w rozumieniu przepisów ustawy.

Działalność dewelopera polega na realizacji inwestycji budowlanej (też TBS). Deweloper pilotuje budowę mieszkań od samego początku – od analizy potrzeb rynku, potencjalnych klientów, wyboru miejsca pod lokalizację inwestycji, przez rozpoznanie stanu prawnego terenu pod budowę, zakup nieruchomości gruntowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę), uzyskanie niezbędnej dokumentacji prawno-budowlanej. Po uzbrojeniu terenu deweloper przystępuje do organizacji samej budowy – za pomocą własnych wykonawców bądź na zasadzie zleceń podwykonawcom. W momencie, gdy inwestycja budowlana staje się prawnie możliwa, deweloper poszukuje nabywców przyszłych mieszkań tak, aby z pomocą środków przyszłych nabywców kontynuować przedsięwzięcie (jeżeli sam nie dysponuje wystarczającym własnym kapitałem). Działanie dewelopera jest ukierunkowane na zysk (inaczej w TBS, który buduje na rzecz członków) kończy się wraz z podpisaniem z nabywcą umowy przenoszącej własność mieszkania i po dokonaniu ostatecznych rozliczeń finansowych z klientem. Reasumując, TBS nie może być traktowany jako developer, mimo że szereg czynności jest zbieżnych z działalnością developera.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 12.2.2019

  Oznakowanie produktów bez GMO

  Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Proponowane przepisy (...)

 • 28.12.2011

  Zaliczki na podatek od napiwków otrzymywanych przez pracowników

  Podatnicy prowadzący kasyna gry mają wątpliwości, czy muszą – jako płatnicy – odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu otrzymywania przez pracowników (...)

 • 4.2.2005

  Zasady ogólne prawa bankowego

  Przepisy dotyczące funkcjonowania banków w Polsce zostały zawarte w ustawie Prawo bankowe. Ten akt prawny reguluje podstawowe prawa i obowiązki banków, a także uprawnienia i obowiązki klientów (...)