Termin nadania obywatelstwa

Pytanie:

"We wrześniu 2005 żona moja złożyła wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Na zapytanie moje czy pośredniczących urzędów oraz Prezydenta RP nie dotyczą Konstytucja oraz przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego dostałem odpowiedz Konsula, że nie ma możliwości wpłynięcia na tempo rozpatrywania wniosku. A poza tym wszystko zależy od Prezydenta RP. (Odpis pisma przesłałem oddzielnym emailem) Czy Prezydent RP jest zobligowany do rozpatrywania wniosków o nadanie obywatelstwa (obowiązek Prezydenta RP określony Konstytucją) w jakimś konkretnym terminie? "

Odpowiedź prawnika: Termin nadania obywatelstwa

Zadane przez Pana pytanie jest w istocie pytaniem o ty czy Prezydent RP jako organ Państwa jest obowiązany do przestrzegania przepisów ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego i przewidzianych w tym kodeksie terminów do załatwiania spraw. Otóż należy stwierdzić, iż w istocie niektóre działania Prezydenta, tj. nadawanie obywatelstwa polskiego maja charakter typowo administracyjny, gdyż w ich rezultacie wydawane są akty o charakterze indywidualnym i konkretnym. Wedle podglądów doktryny nadania tym kompetencjom Prezydenta waloru wykonywania władzy publicznej jest problematyczne. Działania te powinny być  kwalifikowane nie tyle jako spełnianie przez Prezydenta funkcji administracji publicznej, lecz jako swoiste, oparte na Konstytucji, prerogatywy głowy państwa. Takie stanowisko potwierdza uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 1998 r. (sygn.: OPS 4/98, ONSA 1999 z. 1, poz. 6). Zgodnie z tą uchwałą Prezydent pełni ustrojową rolę głowy państwa i nie został zaliczony w Konstytucji do organów administracji. Takie ukształtowanie roli prezydenta wynika również z interpretacji przepisów kpa (art. 5 § 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 pkt 1).

Prezydent nie jest zatem związany przepisami kpa w zakresie procedury  udzielania obywatelstwa polskiego. W tym zakresie postępowanie reguluje rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wniosków. W powołanym rozporządzeniu nie ma jednak przepisów instruujących co do terminu w jakim wnioski o nadanie obywatelstwa powinny być rozpatrzone.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika