e-prawnik.pl Porady prawne

Termin odbioru przesyłki poleconej

Pytanie:

Jaki jest termin odbioru przesyłki poleconej z urzędu pocztowego (awizo)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Termin odbioru przesyłki poleconej

Zgodnie z § 38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, awizowana przesyłka listowa powinna zostać odebrana z placówki oddawczej przez adresata lub osobę uprawnioną do jej odbioru w terminie do 14 dni. Okres ten zwany jest "terminem odbioru". Liczony jest on od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia o nadejściu przesyłki. Po upływie tego terminu nieodebrana przesyłka zwracana jest do nadawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?