Treść pism i zamówień handlowych spółki z o.o.

Pytanie:

Jesteśmy spółką z o.o. zarejestrowaną w Polsce. Ustawa z 18 października 2006 r. określiła, jakie informacje mają znajdować się na zamówieniach handlowych. Czy dotyczy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy tylko oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Aktualnie obowiązujący art. 206 kodeksu spółek handlowych stanowi, że pisma i zamówienia handlowe spółki kierowane do oznaczonej osoby powinny zawierać:

  1. firmę spółki, jej siedzibę i adres,
  2. oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest wpisana do rejestru.

Obowiązek ten nie dotyczy pism i zamówień handlowych spółki kierowanych do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach gospodarczych, a oba powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą.

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw zmieniła powołany wyżej przepis w ten sposób, że w myśl art. 206 § 1 ksh, pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać:

  1. firmę spółki, jej siedzibę i adres,
  2. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer rejestru, pod którym spółka jest zarejestrowana,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. wysokość kapitału zakładowego.

Uchylono art. 206 § 2, co oznacza, że powyższy wymóg winien obowiązywać także podmiotów pozostających w stałych stosunkach handlowych. Jednocześnie art. 206 § 3 ksh otrzymał brzmienie: Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą. Była to zmiana redakcyjna polegająca na wykreśleniu z przepisu sformuowania „i § 2.”

Ustawa z 18.10.2006 r. wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r.

Art. 206 ksh zarówno w wersji obowiązującej, jak i znowelizowanej przewiduje wymóg określonej treści pism i zamówień handlowych zarówno w odniesieniu do spółek z o.o. (mających siedzibę w Polsce), jak i do oddziałów założonych Polsce przez  spółki mające siedzibę za granicą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: