e-prawnik.pl Porady prawne

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gminy

Pytanie:

Czy gmina jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola) czy też budynków zasobu komunalnego? Kto w przypadku nieszczęśliwego wypadku, w następstwie którego doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu, który miał miejsce na terenie takiej nieruchomości zobowiązany jest do wypłaty ubezpieczenia czy też innych świadczeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gminy

21.2.2006

Gmina nie jest objęta obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Gmina jako właściciel budynków użyteczności publicznej zarządza tymi budynkami, jednak nie jest to działalność zawodowa, o której mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a która pociąga za sobą obowiązek ubezpieczenia OC. Każdy właściciel budynku ma obowiązek utrzymywać go w należytym stanie, a jeśli tego obowiązku nie dopełni, czym spowoduje szkodę, to jest za tą szkodę odpowiedzialny. Możliwość wypłaty ubezpieczenia zależy od tego, czy jakaś umowa ubezpieczenia była w tym przypadku zawarta. Może to być np. umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zawarta przez poszkodowanego z zakładem ubezpieczeń. Inne świadczenia, takie jak świadczenia zdrowotne, renta, czy zasiłek rehabilitacyjny są natomiast uzależnione od tego, czy poszkodowany jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ