Udzielanie urlopu-przepisy przejściowe

Pytanie:

Przepisy znowelizowanego od 1.01.2004 Kodeksu Pracy dotyczące rozliczania zaległych urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy są niejasne i rodzą szereg wątpliwości w ich stosowaniu. W praktyce oznacza to, że pojawiają się różne interpretacje co do przeliczania jak i udzielania urlopów zaległych tym pracownikom, którzy na dzień 1.01.2004 posiadali niewykorzystane za poprzednie lata urlopy wypoczynkowe. Wśród nich spotkaliśmy się z następującymi rozwiązaniami: 1/ przeliczenie stanu urlopu z 31.12.2003 polegające na proporcjonalnym obniżeniu dni urlopowych do wymiaru czasu pracy i udzielanie go na dni pracy w wymiarze godzinowym. I tak np. pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu, któremu pozostało 28 dni urlopu zaległego po przeliczeniu tym sposobem przysługuje od 1.01.2004 - 14 dni urlopu zaległego, czyli 112 godzin (14x8godz.), a udzielanie go odbywa się stosownie do godzin pracy tego pracownika (np. po 5 godzin przez 4 dni w tygodniu), 2/ stan urlopu z 31.12.2003 zostaje przeniesiony automatycznie na 1.01.2004 w tej samej liczbie dni i przemnożony przez jeden dzień urlopu odpowiadający 8 godzinom pracy, natomiast udzielanie go odbywa się na dni, ale na tyle godzin ile w danym dniu wynika z harmonogramu pracy pracownika. W praktyce oznacza to, że pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu, któremu pozostało 28 dni urlopu zaległego w dalszym ciągu pozostaje ta sama liczba dni, ale liczba godzin do wykorzystania zwiększa się do 224 (28x8 godz.), a udzielanie urlopu odbywa się zgodnie z harmonogramem pracy pracownika (np. 5 godzin prze 4 dni w tygodniu).Podsumowując powyższe rozwiązania dotyczące rozliczania urlopów zaległych pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy należy stwierdzić, że przy drugim rozwiązaniu urlop ten "puchnie".

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy przejściowe zawarte w ustawie nowelizującej kodeks pracy przewidują jedną sytuację, w której w kwestii urlopów stosuje się po wejściu w życie zmian przepisy w poprzednim brzmieniu. Dotyczy to pracowników, którzy do dnia wejścia w życie ustawy nie nabyli prawa do kolejnego urlopu. Stosuje się wtedy do czasu nabycia prawa do kolejnego urlopu art. 153 Kodeksu pracy w dotychczasowym brzmieniu. Zgodnie z powyższym artykułem (w wersji sprzed 1 stycznia 2004r.) pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem 6 miesięcy pracy, w wymiarze połowy wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Przepisy przejściowe nie dotyczą natomiast kwestii sposobu udzielania urlopu już nabytego przez pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dlatego w tych sytuacjach należy stosować nowe przepisy i udzielić pracownikom urlopu według nowych zasad.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: