Ulga mieszkaniowa a zakup mieszkania za granicą

Pytanie:

Mam w Polsce dwa mieszkania. Jedno z nich, którego właścicielem jestem od mniej niż dwóch lat, chciałbym niedługo sprzedać i uzyskane pieniądze wydać na cele mieszkaniowe w UK. Wiem, że gdybym za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kupił mieszkanie np. w Warszawie, to mógłbym nie płacić podatku za zysk osiągnięty z tytułu sprzedaży mieszkania. Czy sprzedając moje mieszkanie w Polsce i wydając pieniądze na cele mieszkaniowe, ale za granicą, np. w Londynie, będę musiał zapłacić podatek od zysku z tytułu sprzedaży mieszkania w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisem przejściowym art. 7 ustawy nowelizującej ustawę o podatku od osób fizycznych, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zasady te, jak również wysokość podatku, zostały szczegółowo opisane w artykule: Kiedy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedanej nieruchomości?

Z artykułu wynika, że w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat (po tym terminie przychód nie jest opodatkowany), warunkiem zwolnienia od podatku jest wydanie uzyskanej kwoty ze sprzedaży na cele mieszkaniowe. Ustawa wyraźnie wskazuje, na jakie nieruchomości można wydatkować tę kwotę. Ze zwolnienia nie skorzysta osoba, która wydatkuje pieniądze na nieruchomości położone poza terytorium RP; Zatem zapłaci Pan podatek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

mik

15.6.2012 21:36:30

Re: Ulga mieszkaniowa a zakup mieszkania za granicą

Wiec po co sprzedawac wynajmuj hehe polska dziki kraj


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: