e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa dzierżawy a prawo pierwokupu

Pytanie:

Czy prawo pierwokupu dotyczy również gruntów, które zostały wydzierżawione od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub Lasów Państwowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umowa dzierżawy a prawo pierwokupu

20.8.2003

Na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa między innymi w odniesieniu do nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych i parków narodowych należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Skarb Państwa powierza wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do swego mienia właśnie Agencji Nieruchomości Rolnych. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie przysługuje zasadniczo dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat (art. 29 wymienionej ustawy). Należy jednak zastrzec, że od takiego stanu prawnego są pewne wyjątki - mienie Skarbu Państwa, które w dniu przejęcia do Zasobu znajduje się na podstawie umów lub decyzji administracyjnych we władaniu osób fizycznych i prawnych, pozostaje nadal w ich władaniu na dotychczasowych warunkach do chwili zawarcia z Agencją umów (umów sprzedaży lub trwałego zarządu). - jeżeli srzedaż dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, to nieruchomość ta może być sprzedana jej użytkownikowi wieczystemu po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie. - dodatkowo Agencja może przeznaczyć wchodzące w skład Zasobu domy, lokale mieszkalne i budynki gospodarcze wraz z niezbędnymi gruntami do sprzedaży najemcom. W tych trzech przypadkach pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie będzie przysługiwało jej dzierżawcy. Jednakże nie wspomina Pani, by taka sytuacja miała miejsce, a zatem, jeżeli tylko dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat, to będzie Pani przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu sprzedawanej nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Umowa dzierżawy a prawo pierwokupu

Małgorzata

7.9.2011 17:2:26

Re: Umowa dzierżawy a prawo pierwokupu

Jestem dzierżawcą. Dzierżawie grunt rolne od ANR od 10 lat. Niedawno dostałam pismo od ANR, że mam prawo pierwszeństwa nabycia tego gruntu, a teraz okazało się i zostałam o tym poinformowana w agencji nieruchomości rolnych, że dany grunt został podciągnięty pod teren inwestycyjny, co powoduje pozbawienia mnie pierwszeństwa zakupu i ten grunt ma stanąć do przetargu. Chciałabym się dowiedzieć czy takie działanie jest zgodne z prawem? Czy osoba dzierżawiąca nieruchomość przez 10 lat może być pozbawiona przywileju pierwszeństwa zakupu?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ