Umowa na okres próbny, a 13 tydzień ciąży?

Pytanie:

"Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na okres próbny od 1.01.2015-31.03.2015 r. przedłożyła zaświadczenie lekarskie w dniu 20.03.2015 że jest w 13 tygodniu ciąży. Co powinienem zrobić w takiej sytuacji? Dodam, że z uwagi na niespełnienie oczekiwań nie planowałem przedłużania umowy z tą pracownicą. "

Odpowiedź prawnika: Umowa na okres próbny, a 13 tydzień ciąży?

Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz odpowiedź na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94, dalej k.p.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich.

Zasadniczo pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (art. 177 § 1 k.p.).

W sytuacji pracownic zatrudnionych na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, zasada ochrony trwałości stosunku pracy kobiet jest zmodyfikowana, gdyż umowy te ulegają przedłużeniu z mocy prawa (ex lege) tylko do dnia porodu. Przedłużeniu umowy te podlegają ponadto jedynie wtedy, jeżeli uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży (177 § 3 k.p.). Ochrona pracy kobiet w ciąży dotyczy wszystkich kobiet zatrudnionych na podstawie umów terminowych, z wyjątkiem pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca oraz pracownicy zatrudnionej na czas zastępstwa nieobecnego pracownika (art. 177 § 3 i § 3 z ind. 1 k.p.).

Z powyższego wynika, że w sytuacji Pani pracownicy ma zastosowanie ochrona z art. 177 § 3 k.p. gdyż umowa na okres próbny zawarta została na okres dłuższy niż 1 miesiąc. Z treści zwolnienia lekarskiego wynika, że na dzień rozwiązania umowy na okres próbny (31 stycznia 2015 roku), pracownica będzie w ciąży przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Dlatego też przedmiotowa umowa nie ulegnie rozwiązaniu w tym dniu (31 stycznia 2015 roku) a na mocy regulacji art. 177 § 3 k.p. ulegnie rozwiązaniu dopiero w dniu porodu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika