e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa o korzystanie z bazy danych

Pytanie:

Jakiego rodzaju umowę powinny zawrzeć strony, jeśli jedna ze stron udostępnia bazę danych z możliwością wprowadzenia tam danych, a druga strona chce przekazywać dane do wprowadzenia? Przy czym jedna strona prowadzi tę bazę bo tak wynika z ustawy, a drugiej "opłaca się" przekazywać te dane i mieć dostęp do bazy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umowa o korzystanie z bazy danych

5.7.2007

Zgodnie z ustawą o ochronie baz danych, przez bazę danych rozumie się zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. Producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości. Przez wtórne wykorzystywanie rozumie się publiczne udostępnienie bazy danych w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem bazy danych. Z kolei nie stanowi wtórnego wykorzystania, wypożyczenie bazy danych. Umowa o którą chodzi w pytaniu swoją treścią nie odpowiada żadnemu typowi umowy określonemu w kodeksie cywilnym. Będzie to zatem tzw. umowa nienazwana, której treść określa strony tejże umowy według swej woli. Umowa może nosić znamiona umowy użyczenia (przez którą użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez oznaczony czas lub nie oznaczoną, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy) bądź umowy dzierżawy, jeżeli oddanie do korzystania drugiej stronie umowy nastąpić ma za wynagrodzeniem. Ponadto producent bazy danych może przenieść na inną osobę prawo pobierania danych. Treść umowy, wzajemne prawa i obowiązki powinny szczegółowo określić strony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ