Umowa o reprezentację z fachowym pełnomocnikiem

Pytanie:

Sprawę o rozwód powierzyłam prawnikowi, który po zainkasowaniu dość znacznej kwoty miał dzielnie bronić moich przekonań. Sprawa, która wydawała się na pierwszy rzut oka prosta zakończyła się dla mnie kompletnym fiaskiem. Ograniczenie praw rodzicielskich przy wyborze szkoły oraz w sprawie leczenia dziecka, rozwód z wyłącznym orzeczeniem o winie oraz poniesienie wszystkich kosztów sądowych i adwokackich. Po takim wyroku postanowiłam wnieść apelację z pomocą oczywiście tego samego prawnika. Pomimo telefonów, faxów do kancelarii i listów, prawnik nie raczył się skontaktować ze mną przez kolejny miesiąc. Sama zwróciłam się do sądu z pismem o uzasadnienie wyroku. Uzasadnienie przekazano prawnikowi, który wciąż był moim pełnomocnikiem. Tam przeleżało w szufladzie ze dwa tygodnie. W tej chwili wyrok się uprawomocnił, a ja nie wiem co dalej robić. Zastanawiam się, czy mój prawnik po powierzeniu mu sprawy o rozwód powinien się skontaktować ze mną po ogłoszeniu wyroku czy wraz z zakończeniem sprawy jego "praca" się kończy? Czy mogę wnieść skargę do Izby adwokackiej?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Praca adwokata polega na starannym działaniu na rzecz swego klienta. Oznacza to, że adwokat nie odpowiada za rezultat swej pracy, lecz za dołożenie wszelkiej możliwiej, zgodnej z prawem, należytej staranności, by sprawa przez niego prowadzona rozstrzygnięta była w jak najlepszym interesie jego klienta. Nie możemy oceniać postępowania adwokata w toku procesu rozwodowego, który zakończył się niekorzystnym dla Pani wyrokiem. Natomiast zachowanie adwokata po zakończeniu procesu, w czasie, gdy był jeszcze Pani pełnomocnikiem, nie nosi znamion starannego działania. Jeżeli jest Pani niezadowolnona z usług adwokackich, może Pani złożyć skargę na adwokata w samorządzie adwokackim, w którym adwokat ten jest zrzeszony. Adwokaci odpowiadają cywilnie za skutki swych działań. Jeżeli w wyniku zaniedbań adwokata poniosła Pani konkretną szkodę i szkodę tę potrafi Pani udowodnić, może Pani wystąpić na drogę cywilną o zapłatę stosownego odszkodowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.12.2016

  Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

  Często podpisując umowę z daną firmą, czy instytucją, nie weryfikujemy, czy osoba podpisująca się za naszego kontrahenta jest uprawniona do jej zawarcia. Jakie mogą być konsekwencje podpisania (...)

 • 27.6.2011

  Pełnomocnictwo procesowe sprawowane przez zleceniobiorcę

  W sądzie był już chyba każdy Polak. A jeżeli jeszcze nie był - to jest to tylko kwestią czasu. Jest tak, nie tylko dlatego, że lubimy się procesować, lecz również chociażby z powodu niepewności (...)

 • 20.12.2016

  Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

  W postępowaniu przed sądem cywilnym strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W artykule wskazemy kto może być pełnomocnikiem (...)

 • 31.3.2015

  Pełnomocnictwo a prokura?

  Zarówno prokurent, jak i pełnomocnik działają w imieniu i ze skutkami dla reprezentowanego, swoim zachowaniem mogą wywołać skutki prawne bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy. Prokura jest (...)

 • 8.6.2015

  Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta w treści samej umowy o pracę jak również w osobnym dokumencie.