Umowa sprzedaży pawilonu

Pytanie:

"Przedsiębiorstwo państwowe sprzedało kilku właścicielom pawilon handlowy na mocy aktu notarialnego. W akcie notarialnym wzmiankowano, że w cenie pawilonu zawierała się cena użytkowania wieczystego gruntów, jednakże żadnej umowy dotyczącej użytkowania wieczystego strony nie podpisały. Jaka powinna być forma umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego i kto powinien być stroną tej umowy? Jakie elementy powinna zawierać umowa sprzedaży użytkowania wieczystego? "

Odpowiedź prawnika: Umowa sprzedaży pawilonu

W myśl art. 46 ust. 1 kodeksu cywilnego,  nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Praktyczne znaczenie powołanego przepisu objawia się w tym, że nie można zbyć budynku posadowionego na określonym gruncie bez tego gruntu (a ściślej - prawa związanego z tym gruntem). Należy zatem zauważyć, że treścią umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego musiał być objęty wspomniany pawilon handlowy wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, na którym został on posadowiony. Jest to o tyle zasadne, że treść aktu zawiera postanowienie co do ceny sprzedaży (obejmującej także wartość prawa użytkowania wieczystego). Nie ma zatem mowy o odrębnej umowie dotyczącej samego prawa użytkowania wieczystego, którą winny zawrzeć strony. Prawo użytkowania wieczystego gruntu winno bowiem przejść na nabywcę wraz z własnością budynku posadowionego na tym gruncie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika