Umowa użyczenia, a pełnomocnictwo

Pytanie:

Mój przyjaciel wyjeżdża wkrótce za granicę na bliżej nieokreślony czas. Niedawno zamknął działalność gospodarczą, po likwidacji której pozostał mu samochód osobowy. Obecnie chce mi przekazać ten samochód do mojego użytkowania. Niewykluczone, że będę jeździła tym samochodem za granicę w celach prywatnych. Czy dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi problemami natury prawno-administracyjnej wskazane byłoby zawarcie między nami np. umowy użyczenia samochodu osobowego i w jakiej formie powinna być ona zawarta (pisemnej, notarialnej)? A może korzystniejsze w tym wypadku byłoby udzielenie mi pełnomocnictwa do dysponowania samochodem i jego ewentualnej sprzedaży na jego życzenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie wiemy, jakim konkretnie celom ma służyć umowa czy pełnomocnictwo, o których mowa w pytaniu. Nie da się w ramach informacji prawnej rozważyć wszystkich (czy nawet większości) możliwych przypadków, w których byłyby one potrzebne.

W każdym razie umowa użyczenia daje Pani tytuł prawny do korzystania z rzeczy. Natomiast pełnomocnictwo umożliwia dokonanie czynności prawnych dotyczącej tej rzeczy, np. sprzedaży, wynajmu etc. Jeśli Pani i Pański przyjaciel przewidujecie zatem możliwość sprzedaży samochodu, to warto zawrzeć zarówno umowę użyczenia, jak i sporządzić pełnomocnictwo dla Pani. Proszę pamiętać, że do sprzedaży samochodu konieczne będzie pełnomocnictwo rodzajowe, tj. określające zarówno rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem, jak i jej przedmiot (nie wystarczy tu pełnomocnictwo ogólne). Do sprzedaży rzeczy ruchomej wystarczające jest pełnomocnictwo w formie pisemnej.

Umowę użyczenia można zawrzeć w dowolnej formie, ale dla celów dowodowych wskazana jest forma pisemna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: