e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa użyczenia a wynajem

Pytanie:

Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Naszym organem założycielskim jest Urząd Miasta. Organizator, na podstawie umowy użyczenia, przekazał nam w użyczenie, na cele kulturalne obiekt, którego jest właścicielem. W umowie użyczenia widnieje zapis, że użytkownik może odpłatnie udostępniać użytkowany przez siebie obiekt osobie trzeciej z przeznaczeniem na cele konferencyjne oraz imprezy kulturalne. Ostatnio zapis ten został zakwestionowany jako niezgodny z istniejącym prawem. Czy rzeczywiście jest to zapis niezgodny z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umowa użyczenia a wynajem

13.10.2014

Zgodne z Kodeksem cywilnym:

 Art. 712. § 1. Jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu.  
§ 2. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania. 

Jak z kolei wskazuje J. Gudowski [w: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Bieniek Gerard, Ciepła Helena, Drapała Przemysław, Żuławska Czesława, Sychowicz Marek, Trzaskowski Roman, Wiśniewski Tadeusz, Bielska-Sobkowicz Teresa, Gudowski Jacek. LexisNexis 2013], zgoda użyczającego na oddanie rzeczy osobie trzeciej do używania może być wyrażona już w chwili zawierania umowy, ale także w dowolnym czasie jej trwania. Jeżeli z treści oświadczenia o wyrażeniu zgody nie wynika nic innego, dotyczy ona każdej postaci oddania rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania, a więc zarówno nieodpłatnego (w dalsze użyczenie), jak i odpłatnego (np. w najem). Forma zgody jest dowolna, jeśli jednak umowę użyczenia zawarto na piśmie, to również wyrażenie zgody powinno być stwierdzone pismem (por. art. 77). 

Przegląd orzecznictwa sądowego w tym zakresie także nie wskazuje, aby doszło w tym zakresie do zmian w doktrynie czy też orzecznictwie. Naszym zdaniem nie ma więc podstaw sądzić, aby z punktu widzenia prawa cywilnego takie postanowienie umowy było niezgodne z prawem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ