Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy

Pytanie:

"Samorządy przyjmując do budżetu kolejne pozycje planu inwestycyjnego na dany rok powinny określać ich wartość na podstawie kosztorysów inwestorskich zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Czy w związku z tym kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia określoną w dniu zatwierdzenia budżetu i tym samym wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może się różnić od kwoty jaką Przewodniczący Komisji przetargowej podaje w dniu otwarcia ofert? Czy Zamawiający może unieważnić przetarg, ponieważ kwotę na realizację zadania jaką podał w dniu otwarcia ofert jest niższa od najkorzystniejszej oferty, ale wartość najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwoty ujętej w budżecie na realizację zadania inwestycyjnego? Czy w przypadku unieważnienia przetargu z tego powodu Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza może żądać od gminy odszkodowania z tytułu utraconych zysków na zasadach ogólnych?"

Odpowiedź prawnika: Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy

Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na jej sfinansowanie, przetarg powinien być unieważniony (Orzeczenie Głównej Komisji Orzekające z dnia 26 lipca 2004 r. DF/GKO/Odw.-32/43-45/RN-10-12/2004/521). Art. 93 ustawy o zamówieniach publicznych mówi o obowiązkowym unieważnieniu przetargu, w tym jest to przypadek, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W Wyroku Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z dnia 27 stycznia 2005 r. arbitrzy stanęli na stanowisku, że prawo zamówień publicznych chroni autonomię Zamawiającego w przypadku konieczności reagowania m.in. na niekorzystne zmiany w zakresie bieżących wpływów i wydatków, dlatego w razie zaistnienia ryzyka niezapłacenia może on zmienić wysokość kwoty - przed otwarciem ofert. Budżet przewidziany na realizację zadania, który jest częścią budżetu gminy nie rodzi roszczeń dla podmiotów realizujących zamówienie publiczne.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (93 ust.4 prawa zamówień publicznych). Jeżeli zamawiający unieważnił ofertę na podstawie art. 93 prawa zamówień publicznych, w szczególności wtedy, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to nie działa on bezprawnie. W związku z tym odszkodowanie na zasadach ogólnych dla wykonawcy nie należy się. Wykonawca nie może więc żądać naprawienia szkody spowodowanej tym, że nie zawarł umowy ani szkody w postaci utraconych korzyści, jaki mógłby osiągnąć, gdyby umowa doszła do skutku.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika