Uposażenie żołnierza a wspólność majątkowa

Pytanie:

"Czy prawdą jest, że pieniądze zarobione przez żołnierza na misji są jego własnością, pomimo istnienia pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej?"

Odpowiedź prawnika: Uposażenie żołnierza a wspólność majątkowa

Art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Wynagrodzeniem za pracę, w rozumieniu art. 31 jest każde wynagrodzenie, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Jest to także wynagrodzenie za pracę świadczoną na podstawie stosunków prawnych unormowanych przepisami szczególnymi, w tym także wynagrodzenie za pracę żołnierzy zawodowych. Jeżeli zatem przez pieniądze zarobione przez żołnierza na misji rozumie Pani wynagrodzenie (uposażenie), to wchodzą one do majątku wspólnego małżonków.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Grzegorz 2022-06-28 16:09:43

    Tomek, czy uzyskałes odpowiedz? Należności z misji mogłyby wpływać na inny rachunek, np. kogoś z rodziny, a do osoby 3ciej sąd chyba nie może mieć wglądu bo nie jest strona rozwodu. Należności te nie są nigdzie rozliczane, nie są przedstawiane w urzędzie skarbowym i nie podlegają opodatkowaniu. Na wydruku od pracodawcy też nie ma wykazanych tych pieniędzy, bo wypłaca je kto inny, a stałą miesięczną pensje żołnierz dostaje z Wojskowego Oddziału Gospodarczego, przez którego należności za misje nie przechodzą. Jak więc małżonka może udowodnić, że żołnierz faktycznie zarobił dodatkowe pieniądze, które na wspólnym czy też oddzielnym koncie nigdy nie pojawiły się?

  • Tomek 2013-01-05 16:00:09

    Po powrocie z Misji spotkała mnie niemiła niespodzianka...pozew rozwodowy.Na sprawie rozwodowej,adwokat mojej żony zwrócił się do sądu,aby ten wystąpił do mojej macierzystej jednostki wojskowej,aby ta przedłożyła wysokość moich zarobków oraz wynagrodzenie jakie miałem na misji wojskowej...zatem moje pytanie brzmi...skoro środki misyjne nie sa opodatkowane i nie wchodzą w dochód...czy moga byc brane pod uwagę w celu ustalenia wysokości alimentów?i czy w ogóle sąd ma prawo uzyskać takie informacje.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika