Uprawnienia wdowy po inwalidzie wojennym

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 października 2002 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych(...), wdowa po inwalidzie wojennym jest uprawniona do refundacji z ZUS-u wydatków na ubezpieczenie komunikacyjne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozumiemy, iż chodzi o ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, która była kilkakrotnie nowelizowana, a ostatnia nowelizacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Zgodnie z postanowieniami tego aktu, zaopatrzenie nim przewidziane przysługuje - obok inwalidów wojennych i wojskowych - także członkom rodzin, pozostałym po żołnierzach poległych, zmarłych lub zaginionych w czasie służby wojskowej oraz po inwalidach wojennych i wojskowych.

Z cała pewnością do członków rodzin należy więc zaliczyć także wdowę po inwalidzie wojennym. Jednak małżonka inwalidy wojennego - aby być uprawnioną - musi spełniać jeszcze dodatkowe warunki, ukończone 50 lat lub być inwalidą, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po poległym - zmarłym, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub sprawuje pieczę nad dzieckiem zaliczonym do I lub II grupy inwalidów. Ustawa ta stanowi, że wyżej wymienione osoby mogą liczyć na kilka rodzajów świadczeń pieniężnych (rentę inwalidzką, rentę rodzinną, dodatki do rent, zasiłek pogrzebowy), a także kilka rodzajów świadczeń w naturze (świadczenia lecznicze i położnicze, protezowanie, przysposobienie zawodowe, pobyt w domu rencistów) oraz inne uprawnienia i przywileje. Zasadą jest, iż świadczenia przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej. Prawo do świadczeń ustala organ rentowy w formie decyzji.

Ustawa nie stanowi nic wprost o ewentualnych refundacjach z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego. Jednak sam fakt, iż jest tam mowa o "innych uprawnieniach i przywilejach" i zasada, że świadczenia przyznawane są na wniosek uprawnionego wskazuje na to, że być może, iż taka refundacja zostanie przyznana.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.9.2018

  Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)

 • 13.10.2017

  10 tys. zł za deputat węglowy

  Projekt ustawy zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku.

 • 8.1.2019

  Wypłata rekompensat za utratę prawa do bezpłatnego węgla

  Opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 10 tys. zł. przez właściwe przedsiębiorstwo. O rekompensatę będą mogły (...)

 • 27.1.2005

  Okresy niezbędne do ustalenia renty

  Okresy nieskładkowe są uwzględniane w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Przy ustalaniu prawa do renty, niektóre okresy uwzględniane są (...)

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)