Uprawnienia wdowy po inwalidzie wojennym

Pytanie:

"Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 października 2002 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych(...), wdowa po inwalidzie wojennym jest uprawniona do refundacji z ZUS-u wydatków na ubezpieczenie komunikacyjne? "

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia wdowy po inwalidzie wojennym

Rozumiemy, iż chodzi o ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, która była kilkakrotnie nowelizowana, a ostatnia nowelizacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Zgodnie z postanowieniami tego aktu, zaopatrzenie nim przewidziane przysługuje - obok inwalidów wojennych i wojskowych - także członkom rodzin, pozostałym po żołnierzach poległych, zmarłych lub zaginionych w czasie służby wojskowej oraz po inwalidach wojennych i wojskowych.

Z cała pewnością do członków rodzin należy więc zaliczyć także wdowę po inwalidzie wojennym. Jednak małżonka inwalidy wojennego - aby być uprawnioną - musi spełniać jeszcze dodatkowe warunki, ukończone 50 lat lub być inwalidą, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po poległym - zmarłym, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub sprawuje pieczę nad dzieckiem zaliczonym do I lub II grupy inwalidów. Ustawa ta stanowi, że wyżej wymienione osoby mogą liczyć na kilka rodzajów świadczeń pieniężnych (rentę inwalidzką, rentę rodzinną, dodatki do rent, zasiłek pogrzebowy), a także kilka rodzajów świadczeń w naturze (świadczenia lecznicze i położnicze, protezowanie, przysposobienie zawodowe, pobyt w domu rencistów) oraz inne uprawnienia i przywileje. Zasadą jest, iż świadczenia przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej. Prawo do świadczeń ustala organ rentowy w formie decyzji.

Ustawa nie stanowi nic wprost o ewentualnych refundacjach z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego. Jednak sam fakt, iż jest tam mowa o "innych uprawnieniach i przywilejach" i zasada, że świadczenia przyznawane są na wniosek uprawnionego wskazuje na to, że być może, iż taka refundacja zostanie przyznana.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika